Pressmeddelande: Idag är det Bilens Dag!

Idag, den 28 oktober, är det Bilens Dag – och vi firar allt det bilen betyder för Sverige och svenskarna.

Bilen är en av våra mest älskade hushållsmaskiner, och den blir bara populärare. Under förra året ökade antalet personbilar i trafik med nästan 43 000, vilket innebär att snart rullar fem miljoner bilar på Sveriges vägar.

Redan idag har 85 procent av svenskarna tillgång till minst en bil i hushållet. 37 procent har två bilar och 7 procent har tre eller fler. Flest bilar har de som bor i småhus, där har 57 procent minst två bilar.

– Bilen gör det lättare att bo var vi vill, att arbeta där och när vi behövs och gör att hela Sverige kan leva och fortsätta utvecklas, säger Tommy Letzén, VD för MRF.

Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil. En klar majoritet, 63 procent av svenskarna skulle ha svårare eller mycket svårare att sköta sina inköp utan bil, och det är ingen större skillnad mellan boende i storstad och på landsbygd.

– Bilen får Sverige att rulla, och behövs både på landsbygden och på stan. Det är bilen som gör att vi kan bo där vi vill, även om det är långt ifrån städer och lokaltrafik. Men det är också bilen som gör städernas utbud tillgängligt för så många fler, vilket i sig gör att fler butiker, restauranger och kulturetablissemang kan blomstra, säger Tommy Letzén.

Ingen tyder på att bilen kommer minska i popularitet – tvärt om. Och när ny teknik i rask takt gör bilen säkrare, tystare och miljövänligare är det bara att omfamna.

– Allt fler får tillgång till den frihet och de möjligheter ger. Det tycker vi är ett utmärkt anledning att fira Bilens Dag, avslutar Tommy Letzén.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för tolv år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.