Vi behöver bilen!

64 procent av svenskarna anser sig vara helt eller ganska beroende för att vardagen ska gå ihop. Särskilt stort är behovet av bilen i Norrland. De som bor utanför storstäderna på andra håll i Sverige och barnfamiljer är också mer beroende av bilen än andra.

Bilen får livet att gå ihop – därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober!