Visste du att 53 procent av svenskarna skulle ha svårare att arbeta utan bil?

Svårast att ta sig till eller sköta sitt arbete utan bil skulle det vara för företagare och jordbrukare, 84 procent av dem svarade att det skulle bli ganska eller väldigt mycket svårare.

Bilen behövs – därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober!