Visste du att hälften av svenskarna skulle ha svårt att bo kvar utan bilen?

Visste du att hälften av svenskarna skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sina nuvarande bostäder om de inte hade tillgång till bil.

Bilen behövs för att vi ska kunna bo var vi vill – och för att hela Sverige ska kunna leva. Därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober!