Pressmeddelande: Två veckor till Bilens Dag!

Om två veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag i Sverige. Det gör vi för att uppmärksamma bilen och vad den betyder – men också alla de framsteg som sker.

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskade med 38 procent under perioden 2005-2019. Det är mer än EU-snittet, som ligger på 24 procent under samma period. Utvecklingen går framåt med stormsteg, och den utsläppsfria mobiliteten kommer vara en realitet inom en överskådlig framtid.

Under perioden 2010-2018 minskade vägtrafikens växthusgasutsläpp med 21 procent, samtidigt som trafiken på våra vägar ökade med tio procent under samma period.

Samtidigt går utvecklingen i otakt. Fyra av tio bilar som rullar på svenska vägar är äldre än tio år. De släpper ut mer än moderna bilar, och är mindre säkra vid en kollision.

– Bilen blir allt miljövänligare, och mycket av det vi idag ser som ett problem med bilismen – miljöpåverkan, oväsen och olyckor – håller på att lösas med teknikens hjälp. Vi har en utsläppsfri individuell mobilitet inom synhåll, nu är det viktigt att inte sätta käppar i däcket för utvecklingen, säger Anders Östberg, som är ansvarig för opinion och kommunikation på MRF.

Under 2020 ökade antalet nyregistrerade elbilar med 73 procent. Idag utgörs cirka fem procent av bilarna på de svenska vägarna av laddbara fordon. Det är en siffra som kommer öka drastiskt – om bara förutsättningarna finns.

– Elektrifieringen av fordonsflottan sker med stormsteg, men om inte infrastrukturen hänger med riskerar takten att minska. Idag finns det bara en publik laddstation per hundra laddbara elbilar i Sverige. Ska vi få fler att göra investeringar i laddbara bilar måste man naturligtvis kunna lita på att det går att ladda dem vid behov, även utanför storstäderna, menar Anders Östberg.

Bilarna blir också allt säkrare för de som sitter inuti. Antalet personer som omkom i vägtrafikolyckor under 2019 var det lägsta sedan andra världskriget. Ett svart rekord sattes 1964 då 1308 personer omkom, vilket kan jämföras med siffran för 2019 som var 221 dödade. Under samma period tredubblades antalet fordon på vägarna. Sverige var 2019 det säkraste landet att köra bil i Europa, sett till omkomna i vägtrafikolyckor per capita.

Men det finns förutsättningar som inte fullt ut går att kompensera för med bättre teknik. Vägunderhållet på många håll i landet, särskilt i norra Sverige och utanför storstadsområdena, är kraftigt eftersatt.

– Ett land som Sverige, med långa avstånd och ambition att hela landet ska leva, måste naturligtvis kunna garantera säkra vägar, för alla. Att på ett säkert sätt kunna ta sig till arbete, skola och vård kan inte vara en fråga om geografi. Bilen behöver vägar, och bilen behövs, därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober, avslutar Anders Östberg.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se

Om Bilens dag

Bilens dag instiftades för elva år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.