Visste du att…?

Visste du att trots att 87 procent av alla personresor och 47 procent av transporterna går på väg är det bara 35 procent av infrastrukturpengarna som satsas på vägunderhåll?