Politiker om Bilens Dag: Anders Åkesson (C)

Inför Bilens Dag har vi intervjuat representanter för Riksdagspartierna om vad de tycker om bilen, mobilitet och hur de ska fira Bilens Dag. Idag Anders Åkesson,  talesperson för transportinfrastruktur och IT för Centerpartiet.

Vad betyder bilen för dig?

Frihet och en stor tillgänglighet i mitt resande

Vad ser du för hot mot den enskildes fria mobiliteten idag?

Det kommer att bli dyrare att köra bilar som enbart drivs av fossila bränslen, det kommer att påverka mobiliteten för dem som enbart har bil som drivs av fossilt bränsle som alternativ.

Vi vill underlätta övergången från fossila fordon till fordon som drivs av förnybart bränsle, och det kan ske på en rad olika sätt, bland annat skapa förutsättningar för att ha elbilar också på landsbygd med ett utbyggt laddpunktsnät samt genom att se till att kostnaden för förnybara dropinbränsle och rena biobränsle hålls så låg som möjligt. I budget för år 2020 sänker vi skatten på bensin och diesel med 900 miljoner i kommande statsbudget.

Hur vill ditt parti säkerställa att hela landet får leva?

På en rad olika sätt; man ska komma ihåg att vår politik på områdena trafik, klimat och infrastruktur är en del av många politikområden för att skapa en levande landsbygd. Centerpartiet ser till helheten vilket betyder att vi vill göra det enklare att bebo och att skapa drivkrafter att flytta till landsbygden och göra det billigare att bo utanför storstäderna, till exempel genom olika avdrag.

Vi har också en arbetsmarknadspolitik som gör det enklare och billigare att anställa, det kommer att underlätta för företag och entreprenörer i hela landet inkl landsbygden. Utbyggda kommunikationer över hela landet, i minst fungerande telefoni/bredband, är liksom egna transportmedel som bil etc en förutsättning för att det ska kunna gå att bo och verka i hela landet.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Genom arbete i min valkrets, Kalmar län. Den dagen har jag inbokat studiebesök på företag i Kalmar.