”Bilbranschen är inte problemet, utan en del av lösningen”

”Ibland hörs röster om att resandet måste minska, oftast med förevändningen att transporterna skadar miljön. En del politiker och intresseorganisationer pekar ut bilen som en miljöbov och det talas om att bilismen måste bromsas. Avstängda gator, färre parkeringsplatser, skatter och pålagor ska hindra människor från att köra bil. Men att på det sättet skapa motsättningar mellan den fria mobiliteten och miljöförbättringar leder helt fel. Trots att antalet bilar växer och transporterna av varor vi köper via nätet ökar, så minskar utsläppen i absoluta tal.”
 
Det skriver Tommy Letzén, VD för Motorbranschens Riksförbund, MRF, i NWT inför Bilens Dag. Läs hela artikeln här.