Pressmeddelande: Tre veckor till Bilens Dag!

Om tre veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

För bilen betyder mycket. Det är bilen som dominerar vårt resande och svarar för 76 procent av persontransporterna i Sverige. I synnerhet utanför storstadsområdena är bilen en förutsättning för att livet ska fungera.

Visste ni till exempel att hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin bostad om de inte hade tillgång till bil?

– Det är bilen som ger oss möjlighet att bo där vi vill, också dit järnvägen inte går och där det är långt mellan bussturerna. Och det är bilen som gör att vi kan kombinera skiftarbete och jourpass med familj och fritid – utan att behöva anpassa oss efter andras tidtabeller, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Bilen är populär. 85 procent av hushållen i Sverige har tillgång till minst en bil. I mindre orter och på glesbygden är siffran 91 procent. Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera, och bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

Och allt populärare blir den. I slutet på 2016 fanns nästan 4,8 miljoner bilar i trafik i Sverige, en ökning med 100 000 bilar sedan året innan. Mest ökar kvinnornas bilägande. Sedan mitten på åttiotalet har antalet bilar som ägs av kvinnor ökat med 95 procent.

– Det är glädjande att allt fler får tillgång till den frihet bilen ger. Friheten att styra över sin egen tid, att välja var man vill bo, arbeta och handla, och vad man vill ägna sin fritid åt, säger Charlie Magnusson.

– Bilen är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva – och för att livet ska fungera även utanför storstäderna. Därför tycker vi att bilen är värd sin alldeles egen dag, avslutar Charlie Magnusson.

Bilens Dag instiftades för sju år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen firas bland bilägare och bilvänner runt om i landet som tar lite extra väl hand om vännen i garaget, eller tar bilen på utflykt i höstsolen.

För mer information kontakta Charlie Magnusson på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se