Pressmeddelande: En vecka kvar till Bilens Dag!

Varje dag tar 1,7 miljoner människor bilen till jobbet i Sverige. För många av dem är bilen inte bara en förutsättning för att de ska kunna ta sig dit i tid, utan också för att de ska kunna utföra sitt arbete. Ja, den är till och med en förutsättning för att de ska ha ett arbete att gå till.

Bilen gör att vi kan ta oss till jobbet även om vi bor och arbetar utanför storstäderna, eller om vi arbetar obekväma tider. Bilen gör också att vi kan kombinera arbete med hämtning och lämning av barn, storhandling och fritidssysselsättningar – att vi får livpusslet att gå ihop, helt enkelt.

– Bilen gör vårt liv lättare, den ger oss makt över vår tid. Utan bil är vi hänvisade till andras tidtabeller och får hoppas att de passar ihop med arbetstider och nattpass – och att det finns en busshållplats i närheten av både hem, arbetsplats och barnens skola, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Förra året ökade antalet personbilar i Sverige med 99 000, de senaste tre åren har ökningen legat på 91 000 bilar per år i snitt. Totalt fanns det närmare 4.8 miljoner personbilar i trafik i Sverige i slutet på förra året.

– Det är glädjande att allt fler får tillgång till den frihet bilen ger, men siffrorna betyder mer än så. En stark fordonsindustri och ökande försäljningssiffror är bra för jobben och bra för svensk ekonomi – och därmed för svensk välfärd, säger Charlie Magnusson.

För bilen ger ju också fler ett arbete att köra till. Fordonsindustrin och dess underleverantörer sysselsätter cirka 140 000 personer i Sverige. Därutöver tillkommer alla säljare, verkstäder och tekniker, och många fler som sysselsätts indirekt inom till exempel IT, handel och servicesektorn.

Fordonsindustrin är Sveriges enskilt största exportnäring. Den svarade för närmare 14 procent av den totala Svenska varuexporten under 2016. Exportvärdet uppgick till 163 miljarder kronor.

– Utan bilen stannar Sverige, bokstavligen men också ekonomiskt. Bilens betydelse för vårt välstånd kan inte överskattas, och därför tycker vi att bilen är värd sin alldeles egen dag. Det har den förtjänat, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se

Bilens Dag instiftades för sju år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen firas bland bilägare och bilvänner runt om i landet som tar lite extra väl hand om vännen i garaget, eller tar bilen på utflykt i höstsolen.