Pressmeddelande: Imorgon är det Bilens Dag!

autumn2

Visste du att personbilar står för 77 procent av vårt resande? Spårbunden trafik – tåg, tunnelbana och spårvagn – står för cirka tio procent och bussen för sex procent. Det är alltså bilen som helt dominerar vårt resande – och inte undra på det.

– Bilen går vart vi vill, när vi vill. Till jobbet även om vi jobbar skift, till isrinkar och ridskolor långt från city, till bostaden eller stugan även om den ligger långt från närmsta granne, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Nästan alla svenskar, 85 procent, har minst en bil i hushållet. 36 procent har minst två bilar och sex procent har tre eller fler. Flest bilar har de som bor i småhus, 54 procent av dem har minst två bilar, och vanligast är det att inte ha någon bil alls i storstadsområdena, där en av fem saknar bil. Flest billösa finns i Stockholm, där en av fyra saknar bil.

– Bilen gör att vi kan bo där vi trivs, jobba där vi behöver och ägna fritiden åt vad vi vill, utan att vara beroende av tidtabeller eller linjetrafik. Det gör att livspusslet går ihop, även med barn och storhandling och övertid. Bilen ger oss frihet, säger Charlie Magnusson.

En klar majoritet av svenskarna säger också att de behöver bilen för att få vardagen att fungera, hela 61 procent. Nästan hälften, 47 procent, skulle ha mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad om de saknade tillgång till bil, och ytterligare en tredjedel uppger att det skulle vara väldigt mycket svårare. Störst behov av bilen har de som bor i Norrland, barnfamiljer, boende utanför storstäderna och de som bor i småhus. 88 procent säger att livspusslet skulle bli svårare om de saknade bil, 45 procent att det till och med skulle bli väldigt mycket svårare.

– Bilen är bra för mobiliteten, bra för svenskarna och bra för Sverige – därför tycker vi att bilen är värd sin alldeles egen dag, avslutar Charlie Magnusson

Bilens dag instiftades för sex år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen firas bland bilägare och bilvänner runt om i landet som tar lite extra väl hand om vännen i garaget, eller tar bilen på utflykt i höstsolen.

För mer information, se bilensdag.se eller kontakta Charlie Magnusson, informationschef MRF, på charlie@mrf.se