Två veckor kvar till Bilens Dag!

driving-lessons-midland

 

Idag är det bara två veckor kvar till Bilens Dag – dagen då vi uppmärksammar vår främsta frihetsmaskin, bilen, lite extra.

Det är bilen som ger oss friheten att bo där vi vill, också dit järnvägen inte går och där det är långt mellan bussturerna. Och det är bilen som gör att vi kan kombinera skiftarbete och jourpass med familj och fritid – utan att behöva anpassa oss efter lokaltrafikens tidtabeller.

Särskilt utanför storstäderna är bilen en förutsättning för att vardagen ska fungera, varannan svensk (47 procent) tror att de skulle ha mycket svårt att bo kvar i sina hem om de inte hade tillgång till bil. Ännu fler, 88 procent, tror att de skulle få svårt att få vardagen att fungera utan bilen, oavsett bostadsort.

– Det är positivt att den frihet som bilen ger kommer allt fler till del, och att det kommer allt fler grupper till del, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Att styra över sin egen tid och få mer tid över till nöjen är någonting alla borde få glädje av – och för det är bilen en viktig pusselbit.

Bilägandet ökar över hela landet, och det är kvinnors bilägande som ökar mest. Andelen kvinnor som äger en bil har ökat med 86 procent sedan mitten på åttiotalet – motsvarande siffra för män är 21 procent. Men det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor som äger bil. 2,3 miljoner män i Sverige äger minst en bil, medan 1,3 miljoner kvinnor gör det samma. Det innebär att 35 procent av de privatägda bilarna i Sverige ägs av kvinnor.

– Sverige är ett land med långa avstånd, det gör bilen till en förutsättning för att hela landet ska kunna leva – och för att vi ska kunna bo och arbeta där vi vill. Det är bilen som gör att vi inte behöver välja mellan att ha naturen runt knuten eller ett arbete vi trivs med – vi kan få både och, säger Charlie Magnusson.

 

Bilens dag instiftades för fem år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltvätt eller biltur i höstsolen?

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se