Politiker om Bilen – Kristdemokraterna

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Kristdemokraternas trafikpolitiske talesperson Robert Halef på våra frågor.

 

0285631067215_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är ett viktigt transportmedel och underlättar vardagen för den som behöver den.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Bilen är viktig, speciellt för de som saknar tillgång till annan kommunikation, den ger möjlighet att till exempel skjutsa barn och handla mat även om man saknar närhet till tåg eller annan lokaltrafik

Vad gör Kristdemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi jobbar för alla trafikslag, de är alla viktiga och kompletterar varandra.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Bilen är en uppfinning som underlättat vardagen, jag kommer fira genom att minnas vad bilen betytt och fundera på hur samhället sett ut utan bilen.