Politiker om bilen – Centerpartiet

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson för transportinfrastruktur.

 

Anders åkesson C

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen för mig betyder en stor frihet och möjlighet att röra mig i områden där kollektivtrafik och nationell trafik inte når fram. I Centerpartiet tror vi stenhårt att en ökad mobilitet, inklusive bilåkning, går att förena med minskad klimatpåverkan. En viktig del i detta är att byta bränsle till ett förnybart sådant, och göra medvetna val om man är i stånd att byta bil. Vi vill stoppa utsläppen – inte mobiliteten!

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Jag vet att bilen betyder otroligt mycket för det svenska folket. Det är särskilt tydligt för människor som bor utanför storstadsområden och som är helt beroende av sin bil för att kunna köra till jobbet, hämta barn, handla och uträtta ärenden. I storstäder, som Stockholm till exempel, där kollektivtrafiken når nästan överallt och där bilpooler är på framfart har bilen en mindre betydelse för vissa, inte minst för den yngre generationen som gärna klarar sig så länge som möjligt utan att äga en egen bil. Men det är långt ifrån hur verkligheten ser ut för miljontals människor som verkar och lever i andra delar av vårt långa land.

Vad gör Centerpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi har under hösten presenterat flera konkreta förslag för att öka mobiliteten och samtidigt bryta fossilberoendet. Vi vill fokusera på det som är absolut viktigast – att klimatutsläppen från transporterna minskar. Därför behöver vi både stimulera användningen av riktigt miljövänliga bilar, men också sänka utsläppen från den bilpark som redan rullar på våra vägar. Parallellt med detta måste vi fortsätta satsa på järnväg och vägar i hela landet, regionala flygplatser måste få finnas kvar och kollektivtrafiken måste förbättras. I Centerpartiet anser vi också att vi måste hitta nya finansieringsformer för att få till stånd viktiga infrastrukturprojekt som leder till ökad mobilitet.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober är det mötesfritt i riksdagen så då kommer jag att vara hemma i Småland och besöka företag, bland annat Emåmejeriet som expanderar, och dit kör jag givetvis bil.