Fira bilen för att den får vardagen att fungera…

vägskylt

Vi behöver bilen! Inte minst gäller detta för de av oss som bor på lands- eller glesbygd. 61 procent av oss är beroende av bilen för att vardagen ska fungera och allra störst är alltså behovet i Norrland samt utanför storstäderna och för barnfamiljer. Mer än hälften av svenskarna säger att deras levnadsstandard skulle försämras om de inte hade tillgång till bil. Svårast skulle det bli att göra inköp, men även fritidsaktiviteterna skulle bli lidande. Så, nog är väl bilen värd att fira?