Hur ska du fira Bilens Dag, Li Jansson?

Inför Bilens Dag har vi talat med människor runt om i Sverige om vad bilen betyder för dem, och hur de ska fira sin vän i garaget den 28 oktober. Idag Li Jansson, som är Bransch- och näringspolitisk chef för Säkerhetsföretagen.

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är en tillgängliggörare som når dit inga andra färdmedel når, på ett effektivt sätt när man själv vill resa. Så det är stor frihet i bilen för mig.

Hur påverkar bilen ditt arbete dina möjligheter att arbeta?

Säkerhet är en fråga i hela landet och inget Stockholmsfenomen. Nyligen deltog jag exempelvis i ett seminarium i Kosta i Lessebo kommun; mer än en timmes bilfärd rakt ut i de småländska skogarna. Där finns inget tåg och bussen går sällan. Så ska vi prata säkerhet i hela landet så är bilen en nödvändighet.

Ved betyder bilen för Säkerhetsföretagen/branschen?

Bilen är jätteviktig för att våra väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, parkeringsvakter och andra medarbetare ska kunna ta sig snabbt mellan olika adresser. Den bilfärd som berörde mig mest var med arbetsledaren i ett ordningsvaktsuppdrag där vi var på väg till ett akut larm från en pendeltågsstation där en patrull överrumplats av våldsamma ungdomar. Då handlade om vår och andras bilar att hinna fram och bistå de utsatta kollegorna innan det var för sent.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28e oktober?

Det får bli med en bilutflykt!