Pressmeddelande: Imorgon är det Bilens Dag!

Imorgon, den 28 oktober, firas Bilens Dag i Sverige. Bilen är en våra viktigaste hushållsmaskiner, och ett måste för att Sverige ska fungera.

Det är bilen som varje dag tar 2,7 miljoner svenskar till arbetet och skolan, och det är bilen som gör att vi kan bo och verka i hela Sverige. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil. Och 65 procent menar att deras levnadsstandard skulle försämras om hushållet skulle sakna tillgång till bil, oavsett bostadsort.

En stor majoritet av svenskarna, 64 procent, anser sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

Men även i stan behövs bilen. 63 procent av svenskarna skulle ha svårare eller mycket svårare att sköta sina inköp utan bil, och det är ingen större skillnad mellan boende i storstad och på landsbygd.

– Ska hela Sverige leva så är bilen en förutsättning, och kommer så fortsätta vara. Därför tycker vi att bilen, och den fria mobiliteten, är värd att fira lite extra den 28 oktober, säger Anders Östberg, som är ansvarig för opinion och kommunikation på MRF.

Det är bilen som gör att vi kan ta oss till jobbet även vi bor eller arbetar utanför storstäderna, eller om vi jobbar nätter och helger när lokaltrafiken inte går. Hela 53 procent av svenskarna uppger att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil.

Men bilen gör också att fler har ett jobb att gå till. Fordonstillverkarna och deras leverantörer sysselsätter 155 000 personer här i Sverige, och bilhandlarna och verkstäderna ytterligare över 40 000. Det är jobb som är spridda över hela landet, och ofta utanför storstadsregionerna.

Inte mindre än 6000 tekniker kommer att behöva anställas i bilbranschen inom de närmaste åren. Till detta kommer nya säljare, chefer, ingenjörer och övrig personal.

– Det har aldrig funnits så många bilar i trafik i Sverige som nu, och antalet fortsätter att öka. Det är bilar som ska utvecklas, byggas, säljas och servas. Bilbranschen är en framtidsbransch, säger Anders Östberg.

Trots att bilarna blir fler så minskar utsläppen. Under perioden 2010-2018 minskade vägtrafikens växthusgasutsläpp med 21 procent, samtidigt som trafiken ökade med tio procent under samma period.

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskade med 38 procent under perioden 2005-2019. Det är mer än EU-snittet, som ligger på 24 procent under samma period.

Under 2020 ökade antalet nyregistrerade elbilar med 73 procent. Idag utgörs cirka fem procent av bilarna på de svenska vägarna av laddbara fordon. Det är en siffra som kommer öka drastiskt – om bara förutsättningarna finns.

– Utvecklingen går med stormsteg, och det finns inte längre någon motsättning mellan fossilfritt samhälle och bilismen. Det tycker vi är värt att fira den 28 oktober, avslutar Anders Östberg.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för elva år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.