Politiker om Bilens Dag: Jens Holm (V)

Inför Bilens Dag har vi intervjuat representanter för Riksdagspartierna om vad de tycker om bilen, mobilitet och hur de ska fira Bilens Dag. Idag Jens Holm, ordförande Trafikutskottet och riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är det fordon som jag använder när det inte finns något alternativ, det vill säga när det inte går att resa kollektivt, cykla eller gå. Jag tycker t ex om att ta bilen ut i skogen med min familj.

Vad ser du för hot mot den enskildes fria mobiliteten idag?

Det är viktigt att alla, oavsett storlek på plånbok, kön eller ålder, ska kunna ta sig dit de önskar. Vi är djupt bekymrade av andra partiers höjningar av taxan för att resa kollektivt i våra regioner, något som försvårar mobiliteten för hundratusentals människor i Sverige.

Hur vill ditt parti säkerställa att hela landet får leva?

Vi är det parti som satsar mest på att utveckla samhällsservice och jobb i hela landet. Utbyggd kollektivtrafik och upprustning av dåligt underhållna vägar i glesbygd är en viktig del av detta.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Jag har inga direkta planer på det, men jag önskar er en fin dag.