Bilen behövs i jobbet!

Bara i Sverige sysselsätter fordonstillverkarna och deras underleverantörer 140 000 personer. Och då är inte alla de som säljer, servar och lagar våra bilar inräknade. Eller de tusentals som verkstäder och servicehallar kommer behöva nyanställa de närmsta åren. Bilen tar oss inte bara till jobbet – utan ser också till att fler har ett jobb att gå till.