Sverige behöver bilen!

skogsväg

”Sverige är ett glest befolkat land med stora avstånd, vi kan därmed sägas ha ett transporthandikapp jämfört med resten av Europa. Fördyringar av transporter, oavsett om det är persontrafik eller lastbilstransporter innebär en försämring av människors mobilitet och Sveriges företagande”

Det säger MRFs VD Tommy Letzén i en kommentar till partiledardebatten, och vi kan bara hålla med. Sverige behöver bilen! Läs mer här.