Stannar Sverige utan bilen?

Förra veckan var det dags för seminariet ”Stannar Sverige utan bilen?”, anordnat av Motormännen, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och BIL Sweden med anledning av Bilens Dag. Samtliga riksdagspartier fanns på plats för att debattera bilen, mobilitet, utsläpp, stadsplanering och körkortsfrågor.

 

20151105_130534 (2)

 

Sten Bergheden, Moderaterna, tyckte det var trevligt att alla debattörer verkade vara så positiva till bilen, och avslöjade att så brukar det inte alltid låta i utskottet. Vi behöver bilen, menade han, det är ingen slump att många fordonstillverkare grundats och verkar i Sverige. Och inte kan vi lägga fler särskatter på de som bor på landet och småstäderna, det är inte rättvis att de ska skatta mer medan man subventionerar kollektivtrafik.

Emma Wallrup från Vänsterpartiet säger att hon förstår att folk vill åka bil, det är både bekvämt och kostnadseffektivt. Tyvärr, tycker hon, eftersom hon menar att vi måste stoppa fossila bränslen.

Karin Svensson-Smith berättade att inom Miljöpartiet var man överens om att cykling ska ta mer plats, annars måste vi börja riva hus menade hon. Och ska cykeln ta mer plats måste någonting annat ta mindre plats, och någonting annat är bilen.

Folkpartiets Lars Tysklind menade att kollektivtrafik har goda förutsättningar där det finns stora kollektiv, men att det ju inte är fallet överallt. De lokala förutsättningarna måste få styra, och därför vill Folkpartiet exempelvis differentiera reseavdraget beroende på bostadsort.

När utsläppen diskuterades påpekade Centerpartiets Ander Åkesson att Sverige gått från att ha EUs törstigaste bilpark 1996, till att ha den minst törstiga idag. Det ska vara lätt att göra rätt, tycker Centern, men det ska inte vara svårt att äga bil.

Kristdemokraternas Robert Halef menar att man ska beskatta co2-utsläpp istället för att göra bensinen dyrare för alla. Det handlar om att skapa långsiktighet, trovärdighet hos handlare och konsumenter så att alla vet förutsättningarna och vågar satsa på ny teknik.

 

Bilen är en kassako för staten och indexering kommer leda till världens högsta bensinskatter. Är det rimligt att bilen betalar så mycket?

Nej, säger Moderaterna. Sverige har redan EUs högsta skatter bilrelaterade skatter. Det är viktigare att se till att folk har råd att byta bil och på så vis göra bilparken miljövänligare och bränslesnålare. Indexeringen är bara ett smygsätt att få in skatt, som framförallt drabbar landsbygden.

Samtidigt ska vi komma ihåg att regeringen beslutar skatter för ett år i taget, och det är därför osannolikt att indexeringen kommer att gälla fram till 2040 påpekar Lars Tysklind (Fp).

 

Hur var det nu med Socialdemokraternas löfte om att öppna upp för CSN-finansiering av körkort?

Jodå, de har inte släppt frågan, lovar Johan Andersson, men det finns lite annat att finansiera just nu. Han vill inte lova att någonting sker under nuvarande mandatperiod.

Moderaterna har stämmobeslut på att de vill införa samma modell och kommer driva frågan, berättar Bergheden, eller se om det går att inför avdrag för körkortskostnaderna.

Och Kristdemokraterna har motionerat om att utöka antalet instruktörer under sommaren när ungdomar har tid att ta körkort, berättar Robert Halef. Dessutom vill man införa möjlighet att vänta upp sex månader mellan praktik- och teoriprov istället för två.

 

Och hur ska vi tänka kring stadsplanering, ska bilen vara en fortsatt del av staden?

Ska hela landet leva behöver bilen vara med även i städerna, menar Åkesson (C).

Jimmy Ståhl (Sd) berättar att det är svårt att ta bilen in i stan i Göteborg, man bygger bort bilvägar och har infört trängselskatt men man har inte satsat på kollektivtrafik i motsvarande utsträckning. Därför har det också växt upp fler köpcentrum, folk kan inte ta sig in till city.

Det är viktigt med parkering i centrum, påpekar Robert Halef (Kd), annars tar man död på stadskärnan.

Miljöpartiet vill å sin sida helt avskaffa parkeringsnormen, regler om hur många parkeringsplatser som ska finnas till nybyggen av bostäder. Det skulle underlätta byggandet av till exempel studentbostäder, menar man, där bil ändå ofta är en icke fråga.

Det är ju ändå ett kommunalt beslut, påpekar Folkpartiets Tysklind, och därmed finns alla möjligheter att ändra parkeringsnormen lokalt.

Och Bergheden (M) kallar bilskatterna för subventioner från landsbygd till städernas kollektivtrafik. Samma sak med dubbdäck, menar han, det är vansinnigt att beskatta dubbdäck som behövs på landet för att man har problem på Hornsgatan i Stockholm. Man kan inte tvinga människor att flytta till stan genom att skatta ihjäl dem, det finns om inte annat inte bostäder nog – oavsett hur många parkeringar man bygger bort.

 

Så nog är bilen en förutsättning för att hela Sverige ska leva och frodas – och i takt med att bilarna blir renare, säkrare och tystare så kommer också utmaningarna att bli färre.