På onsdag är det Bilens Dag!

volvo1-1

 

Nu är det bara dagar kvar till Bilens Dag den 28 oktober, dagen då vi uppmärksammar bilen och vad den betyder för Sverige och svenskarna lite extra. För bilen är inte bara ett transportmedel eller en hobby – den är också en viktig del av den svenska ekonomin.

Fordonsindustrin är en av Sveriges största exportnäringar. Under förra året stod bilbranschen för ett exportvärde på 120 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 11 procent av den totala svenska varuexporten och gör branschen till den näst största näringsgrenen. Och siffrorna är på uppgång – första halvåret i år ökade värdet av fordonsexporten med nästan 6 procent.

– Fordonsindustrin betyder mycket för Sverige, både ekonomiskt och som jobbskapare. Det är en industri som genererar jobb på alla nivåer, från forskning och utveckling till försäljning och verkstad, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Dessutom skapar fordonsindustrin en mängd spin off-effekter, både i relaterade branscher och i form av ökad efterfrågan inom handeln och tjänstesektorn.

Av de svenska fordonstillverkarnas totala produktion går 85 procent av personbilarna och hela 95 procent av lastbilarna på export. Men hemmamarknaden är också viktig, Sverige är Volvo Personvagnars näst största marknad 2014 – endast överträffad av Kina.
Dessutom satsar fordonsindustrin stort på investeringar, forskning och utveckling. Med 12 procent av de totala industriinvesteringarna är fordonsindustrin en av Sveriges mest forsknings- och utvecklingsintensiva branscher.

– Den höga nivå svensk fordonsindustri håller lockar svenska talanger att stanna inom landet, och utländska talanger att komma hit. Fordonsindustrin bidrar till att bibehålla Sveriges konkurrenskraft, säger Charlie Magnusson.

Ur ett internationellt perspektiv är Sverige närmast unikt beroende av sin fordonsindustri, trots vår relativt ringa storlek har vi ett flertal tillverkare med utveckling och tillverkning i landet. Vår lastbilsindustri, Volvokoncernen och Scania, är världsledande – närmare 25 procent av alla världens nytillverkade lastbilar kommer från de svenska bolagen.

– Fortsatt utveckling och fortsatt ökande försäljning talar sitt tydliga språk – bilen är en framtidsmaskin och fordonsindustrin är en framtidsbransch. Bilen ger frihet, mobilitet, arbete och ett rikare Sverige. Därför tycker vi att bilen är värd sin egen dag, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se