Imorgon är det Bilens Dag!

car-316709_1280

 

Imorgon, den 28 oktober är det den officiella dagen för bilen och den fria rörligheten.

– Bilen gör livet friare, rikare och enklare. Tack vare bilen kan mobiliteten öka, något som är en förutsättning för ekonomisk utveckling, demokrati och högre livskvalitet. Därför tycker vi att bilen är värd sin alldeles egen dag. Det säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF

Bilen står för 77 procent av våra personresor, och personbilstrafiken fortsätter öka. På det statliga vägnätet var personbilstrafiken 2,3 procent högre under 2014 än året dessförinnan. Delvis hänger det naturligtvis samman med att vi blir fler i Sverige, men det visar också att bilen behövs – och att mobilitet är en framtidsfråga.

Bilarna blir också allt fler. Under 2014 ökade bilbeståndet i Sverige med 90 000 bilar. De senaste tio åren har beståndet ökat med i genomsnitt 47 000 bilar per år och trenden fortsätter uppåt. BIL Sweden skrev i september upp sin försäljningsprognos för året och faller de siffrorna in kommer 2015 bli det bästa försäljningsåret någonsin för personbilar och det näst bästa någonsin för lätta lastbilar.

– Bilen betyder frihet, frihet att bo och arbeta var man vill, att inte behöva vara beroende av var spåren går eller av busstidtabellen. Därför är det naturligtvis mycket positivt att fler får den friheten. Bilägandet ökar över hela landet, och det är kvinnors bilägande som ökar mest. Andelen kvinnor som äger en bil har ökat med 86 procent sedan mitten på åttiotalet – motsvarande siffra för män är 21 procent, säger Charlie Magnusson

1, 2 miljoner svenskar tar bilen för att handla mat, hämta barn eller göra andra ärenden varje dag, och hela 1,9 miljoner tar bilen till sina fritidsaktiviteter. Särskilt utanför storstäderna är bilen en förutsättning för att vardagen ska fungera, varannan svensk (47 procent) tror att de skulle ha mycket svårt att bo kvar i sina hem om de inte hade tillgång till bil. Ännu fler, 88 procent, tror att de skulle få svårt att få vardagen att fungera utan bilen, oavsett bostadsort.

Varje dag tar hela 2,7 miljoner svenskar bilen till arbetet och skolan. Men bilen gör också att många fler har ett arbete att gå till.

– Bilbranschen sysselsätter 175 000 personer i Sverige, berättar Charlie Magnusson. Så många jobbar direkt inom tillverkning, utveckling, försäljning och underhåll – indirekt tillkommer naturligtvis många fler inom till exempel handel och tjänstesektorn. Och ökad försäljning betyder fler jobb – bilbranschen kommer behöva nyanställa 5000 personer de närmsta åren.

Fordonsindustrin är dessutom en av Sveriges största exportnäringar. Under förra året stod bilbranschen för ett exportvärde på 120 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 11 procent av den totala svenska varuexporten och gör branschen till den näst största näringsgrenen. Siffrorna är även på uppgång – första halvåret i år ökade värdet av fordonsexporten med nästan 6 procent.

– Bilen gör svenskarna friare och Sverige rikare. Därför firar vi bilens Dag imorgon – trots att bilen egentligen borde firas varje dag, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00.