25 procent av alla nya lastbilar från svenska tillverkare

 

traffic-sign-6786_1280

Sverige är en stormakt inom tillverkning av tunga fordon. 25 procent av alla nytillverkade lastbilar kommer från Volvo och Scania. 

Under 2013 slutförde Volvo en total översyn, utfasning, av sitt modellprogram, samtidigt som företaget lanserade volymmärket Quester, främst avsett för tillväxtmarknader. Hösten 2013 invigde Scania en helt ny klimatvindtunnel för tunga fordon. I Europa är den ensam i sitt slag, så även förmodligen i världen. Det är direkt investering i forskning och utveckling på närmare 400 miljoner kronor.

Både Volvo och Scania ligger i absolut framkant med sina modeller och innovationsarbetet kring dem avseende miljö och trafiksäkerhet.