Utan bil(industrin) stannar Sverige

I Sverige finns det flera klara samband mellan mobilitet och ekonomisk tillväxt, ”jobb och mat på bordet”, som branschorganisationen för landets leverantörer till fordonsindustrin, FKG, brukar uttrycka det i debatten. Ett aktuellt exempel:

Omkring 13 miljarder kronor lade Volvo-koncernen ner på att forska fram och utveckla en helt ny dieselmotorserie som klarar de nya EuroVI-målen för utsläpp och bränsleåtgång som gäller från 2014 för nya tunga lastbilar inom EU. Detta enligt en sammanställning kring svensk forskning och utveckling, FoU, av tidningen Ny Teknik. Enligt andra beräkningar är AB Volvo det företag som lägger mest pengar på forskning och utveckling, såväl egen som extern hos tekniska högskolor och teknikkonsultföretag, i Sverige.

När finans- och bilkrisen var som allra djupast i Sverige, 2008-2009, gjorde landets främsta nationalekonomer i det Finanspolitiska rådet en utvärdering av nyttan med en svensk fordonsindustri. De kom fram till att fordonsindustrin är en av landets allra viktigaste näringar, samt att den är innovationsdrivande. Tillsammans med läkemedel IT/telekom är fordonsindustrin det som driver på den svenska innovationskraften, enligt landets främsta experter inom finanspolitik.

Volvo AB, Volvo Cars Corp, Scania och nystartade Nevs står inte bara för mobilitet, utan även för tillväxt och innovation. Utan bilen stannar Sverige.

 

Göran Björklund, chefredaktör FordonsKomponenten och PR-konsult på kommunikationsbyrån Newsroom