Göran Björklund: Ett Sverige på hjul

Henry Ford satte världen på hjul för mer än 100 år sedan. Volvo, Scania och Saab har satt Sverige på hjul. Idag är fordonsindustrin och dess leverantörsled en av landets största näringar med 100 000 anställda, starkt exportinriktad och med hög innovationsgrad (som kommer att bli en fördel inom bilismens och transportsektorns framtida utmaningar).


Göran Björklund är chefredaktör på tidningen Fordonskomponenten.