Ni glömmer väl inte…?

23 oktober, 2015

road-253653_1280

 

Med anledning av Bilens dag bjuder Motormännen, Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden in till trafikpolitisk debatt i Stockholm den 5 november.

Företrädare för de politiska partierna debatterar kring mobilitet och bilens roll. Vad betyder egentligen bilen för svenska familjer och företag, och hur ser bilens framtid ut?

Ni glömmer väl inte att anmäla er? Länk för att göra det hittar ni här!

 

Kategorier: BILENS DAG

På onsdag är det Bilens Dag!

23 oktober, 2015

volvo1-1

 

Nu är det bara dagar kvar till Bilens Dag den 28 oktober, dagen då vi uppmärksammar bilen och vad den betyder för Sverige och svenskarna lite extra. För bilen är inte bara ett transportmedel eller en hobby – den är också en viktig del av den svenska ekonomin.

Fordonsindustrin är en av Sveriges största exportnäringar. Under förra året stod bilbranschen för ett exportvärde på 120 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 11 procent av den totala svenska varuexporten och gör branschen till den näst största näringsgrenen. Och siffrorna är på uppgång – första halvåret i år ökade värdet av fordonsexporten med nästan 6 procent.

– Fordonsindustrin betyder mycket för Sverige, både ekonomiskt och som jobbskapare. Det är en industri som genererar jobb på alla nivåer, från forskning och utveckling till försäljning och verkstad, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Dessutom skapar fordonsindustrin en mängd spin off-effekter, både i relaterade branscher och i form av ökad efterfrågan inom handeln och tjänstesektorn.

Av de svenska fordonstillverkarnas totala produktion går 85 procent av personbilarna och hela 95 procent av lastbilarna på export. Men hemmamarknaden är också viktig, Sverige är Volvo Personvagnars näst största marknad 2014 – endast överträffad av Kina.
Dessutom satsar fordonsindustrin stort på investeringar, forskning och utveckling. Med 12 procent av de totala industriinvesteringarna är fordonsindustrin en av Sveriges mest forsknings- och utvecklingsintensiva branscher.

– Den höga nivå svensk fordonsindustri håller lockar svenska talanger att stanna inom landet, och utländska talanger att komma hit. Fordonsindustrin bidrar till att bibehålla Sveriges konkurrenskraft, säger Charlie Magnusson.

Ur ett internationellt perspektiv är Sverige närmast unikt beroende av sin fordonsindustri, trots vår relativt ringa storlek har vi ett flertal tillverkare med utveckling och tillverkning i landet. Vår lastbilsindustri, Volvokoncernen och Scania, är världsledande – närmare 25 procent av alla världens nytillverkade lastbilar kommer från de svenska bolagen.

– Fortsatt utveckling och fortsatt ökande försäljning talar sitt tydliga språk – bilen är en framtidsmaskin och fordonsindustrin är en framtidsbransch. Bilen ger frihet, mobilitet, arbete och ett rikare Sverige. Därför tycker vi att bilen är värd sin egen dag, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om Bilen – Socialdemokraterna

22 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Socialdemokraternas Johan Andersson, ledamot av Riksdagens trafikutskott, på våra frågor.

0964730940415_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen betyder för mig två ord, frihet och oberoende.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Samma två ord, men bilen är också en del av större helhet – bilen betyder möjlighet att ta sig till jobbet, till affären och att kunna åka på semester. Bilen är en viktig del av det svenska transportsystemet.

Vad gör Socialdemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Socialdemokraterna vill se till att bilen är en del i trafiksystemet, och att bilen inte får bli förfördelad. Men vi arbetar också för att skynda på den tekniska utvecklingen. Jag var nyligen på en delegationsresa till Japan och besökte Toyotas fabrik och det var fantastiskt att se hur de arbetar med bland annat bränsleceller. Det är ju inte vårt jobb som politiker att arbeta med forskning och utveckling, men däremot att stimulera utvecklingen med till exempel bränslealternativ.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober är jag tyvärr bortrest, men jag firar den 5 november istället. Då ska jag gå och lyssna på det seminarium som hålls med anledning av bilens dag, det är intressanta och viktiga frågor som kommer diskuteras.

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

22 oktober, 2015

 

bilensdag_3

Fordonsindustrin med underleverantörer, försäljare, generalagenter och verkstäder sysselsätter direkt ca 175 000 personer i Sverige – och indirekt många fler. Dessutom är företagen är spridda över landet och ofta stora arbetsgivare utanför storstadsregionerna.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Per-Ewert

21 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Per-Ewert Ohlsson Björk från Årsunda utanför Sandviken och politisk sekreterare för Centerpartiet, om vad bilen innebär för honom.

 

Per-Ewert Phlsson Björk
Vad betyder bilen för dig?

Bilen är helt avgörande för min möjlighet att leva som jag vill. Mitt val av boende kommer antagligen aldrig finnas i närheten till de jobb som jag kommer att ha genom livet. För mig betyder bilen livskvalitet och möjligheter.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Gävleborg är på sina ställen väldigt glesbefolkat med en ojämn fördelning av arbetstillfällen. Ändå väljer människor att bo kvar i sina orter och reser långt till sitt arbete. Bilen är alltså det samma som stora delar av länets överlevnad. Både för orterna i sig, och inte minst för företagens möjligheter att få tag på människor med de kompetenser de behöver.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Tyvärr så kommer jag ha en intensiv arbetsdag den 28:e, från tidig morgon till sen kväll. Annars hade inte en heldagsutflykt efter höstvägarna varit helt dumt. Men kanske en fint bit kött och ett hyfsat vin på kvällen.

 

Bilen i Gävleborgs län

I Gävleborgs län finns 145 429 personbilar registrerade. Det är 2321 fler än förra året, och det innebär att det finns 520 personbilar per 1000 invånare i länet.

Kategorier: BILENS DAG

En vecka kvar till Bilens Dag!

21 oktober, 2015

 

 

 

test_drive_car_380x249

 

Mer än hälften av våra arbetsresor görs med bil, medan kollektivtrafiken står för knappt en femtedel. Och många av dem går dessutom till ett jobb som på ett eller annat sätt kretsar kring eller är beroende av bilen.

Varje dag tar 2,7 miljoner svenskar bilen till arbetet och skolan. Men bilen gör också att många fler har ett arbete att gå till.

– Bilbranschen sysselsätter 175 000 personer i Sverige, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Så många jobbar direkt inom tillverkning, utveckling, försäljning och underhåll – indirekt tillkommer naturligtvis många fler inom till exempel handel och tjänstesektorn.

Bilindustrin är dessutom ofta en stor och viktig arbetsgivare utanför storstäderna, och bidrar också till att fler kan jobba och bo i hela landet. Likaså gör bilen att fler kan jobba när det behövs, inom till exempel vården och industrin, och ändå kunna bo var de vill och hinna med familj och en meningsfull fritid.

– Att kunna ta ett arbete också på obekväma arbetstider eller långt från busslinjerna är en jämlikhets- och jämställdhetsfråga. Bilen ger oss helt enkelt fler möjligheter och större makt över våra liv, säger Charlie Magnusson.

1,2 miljoner svenskar tar bilen för att handla mat, hämta barn eller göra andra ärenden varje dag, och hela 1,9 miljoner tar bilen till sina fritidsaktiviteter. Bilen är helt enkelt en förutsättning för att våra liv ska gå ihop, och kommer fortsätta vara det ett bra tag framöver.

Extra glädjande då att bilförsäljningen fortsätter öka. BIL Sweden skrev i september upp sin försäljningsprognos för året och faller de siffrorna in – vilket allt hittills tyder på – kommer 2015 bli det bästa försäjningsåret någonsin för personbilar och det näst bästa någonsin för lätta lastbilar.

– Ökad försäljning betyder fler jobb, bilbranschen kommer behöva anställa 5000 personer de närmsta åren. Dessutom ger fler bilar större intäkter till statskassan och större frihet för fler människor. Därför tycker vi att bilen är värd att fira den 28 oktober – och alla andra dagar, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

 

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om Bilen – Sverigedemokraterna

20 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Per Klarberg, ansvarig för trafik- och infrastrukturpolitik i Sverigedemokraterna.

 

0656591334119_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen för mig innebär frihet – att när som helst kunna ta mig och min familj dit vi vill, utan att behöva planera och anpassa oss efter tidtabeller och störningar i kollektivtrafiken.
Jag tog körkort så fort jag kunde när jag fyllt 18, och införskaffade samma år min första MC. Året efter köpte jag min första bil; en VW 1303. Sedan dess har bilen varit en lika naturlig del i mitt liv som att ha tak över huvudet, och trots att många bilar har passerat min ägo sedan dess har den röda bubblan en speciell plats i mitt hjärta som en symbol för inträdet i vuxenvärlden och självständighet.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

För många människor innebär bilen en möjlighet att bo och leva som de gör. En tredjedel av Sveriges befolkning bor i dagsläget i landsbygd. För dessa är inte kollektivtrafik ett rimligt alternativ, så ytterst är bilen en ödesfråga för en levande landsbygd. Men även i mer tätbebyggda områden spelar bilen stor roll. Många familjer har redan svårt att få livspusselet att gå ihop, och då är bilen en vital del för att snabbt och enkelt kunna sköta vardagsbestyren.

Vad gör Sverigedemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

SD motsätter sig höjda drivmedelsskatter. Regeringens förslag i höstbudgeten skulle, på bara några år, innebära världens högsta drivmedelsskatter. Detta skulle få ödesdigra konsekvenser för de miljoner svenskar som i dagsläget är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, skjutsa barnen till skolan och sätta mat på bordet.
Vi motsätter oss även de olika åtgärder som införts som lett till den stora mackdöd vi ser runt om i landet, däribland pumplagen.
SD jobbar också aktivt för att återskapa det motorintresse som länge funnits i Sverige. Vi ser motorindustrin som en viktig del i vårt kulturarv, och vi jobbar för att främja allt från A-traktorer till rallyverksamhet. Motorvärldens vikt i partiet syns tydligt i att vi har ett underförbund som heter SD Motor, som är till för de medlemmarna med motorintresse.
Till syvende och sist handlar det dock om allas vår välfärd, där jobbskapande och industri är av yttersta vikt. I detta är vi övertygade om att bilen är en vital del.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober kommer jag att vara i Stockholm och lyssna till Infrastrukturkommissionens slutrapport, men jag kanske firar dagen i efterhand genom att ge min bil en välförtjänt hösttvätt när jag kommer hem.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Victoria

19 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Victoria Elmgren, bosatt i Stockholm och Bryssel, om vad bilen betyder för henne.

 

Victoria 1

 

Vad betyder bilen för dig?

När jag tog körkort infann sig en enorm känsla av frihet. Så många gränser blev med en gång nedrivna och världen öppnade sig när jag kunde jobba och bo precis var jag ville. För mig är bilen dessutom en kompis och en kul hobby. Jag gillar historiska bilar och drömmer om att köra ett rally över alperna i min 60 år gamla aluminiumbil.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Jag kommer från Stockholm men tvärtemot vad de flesta tror betyder bilen mycket även i Stockholmsregionen. Hur gärna vi än vill föreställa oss det så är Stockholm ingen storstad. Innanför tullarna går det ofta bra att röra sig utan bil men utanför tullarna är det desto svårare. Bilar ger tillväxt och frihet och den som hävdar att Stockholmare inte har ett behov av bil är helt verklighetsfrånvänd!

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Den 28 oktober kommer jag att inom ramen för mitt arbete följa med när Europaparlamentet flyttar till Strasbourg i Frankrike. Precis som alltid kommer jag att ha bilen och rörelsefrihet i bakhuvudet samt min KAK-pin på kavajslaget. Utan bilen stannar Europa!

 

Victoria 2

 

Bilen i Stockholms län

I Stockholms län finns 863 946 personbilar registrerade. Det är 21992 fler än förra året, och det innebär att det finns 393 personbilar per 1000 invånare i länet.

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om bilen – Centerpartiet

16 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson för transportinfrastruktur.

 

Anders åkesson C

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen för mig betyder en stor frihet och möjlighet att röra mig i områden där kollektivtrafik och nationell trafik inte når fram. I Centerpartiet tror vi stenhårt att en ökad mobilitet, inklusive bilåkning, går att förena med minskad klimatpåverkan. En viktig del i detta är att byta bränsle till ett förnybart sådant, och göra medvetna val om man är i stånd att byta bil. Vi vill stoppa utsläppen – inte mobiliteten!

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Jag vet att bilen betyder otroligt mycket för det svenska folket. Det är särskilt tydligt för människor som bor utanför storstadsområden och som är helt beroende av sin bil för att kunna köra till jobbet, hämta barn, handla och uträtta ärenden. I storstäder, som Stockholm till exempel, där kollektivtrafiken når nästan överallt och där bilpooler är på framfart har bilen en mindre betydelse för vissa, inte minst för den yngre generationen som gärna klarar sig så länge som möjligt utan att äga en egen bil. Men det är långt ifrån hur verkligheten ser ut för miljontals människor som verkar och lever i andra delar av vårt långa land.

Vad gör Centerpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi har under hösten presenterat flera konkreta förslag för att öka mobiliteten och samtidigt bryta fossilberoendet. Vi vill fokusera på det som är absolut viktigast – att klimatutsläppen från transporterna minskar. Därför behöver vi både stimulera användningen av riktigt miljövänliga bilar, men också sänka utsläppen från den bilpark som redan rullar på våra vägar. Parallellt med detta måste vi fortsätta satsa på järnväg och vägar i hela landet, regionala flygplatser måste få finnas kvar och kollektivtrafiken måste förbättras. I Centerpartiet anser vi också att vi måste hitta nya finansieringsformer för att få till stånd viktiga infrastrukturprojekt som leder till ökad mobilitet.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober är det mötesfritt i riksdagen så då kommer jag att vara hemma i Småland och besöka företag, bland annat Emåmejeriet som expanderar, och dit kör jag givetvis bil.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Branimir

15 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad bilen betyder för dem. Idag svarar Branimir Knezević, Sundspendlare och Product Portfolio Manager på det danska försäkringsbolaget Tryg.

 

Branimir Knezevic´

 

Vad betyder bilen för dig?

Min bil gör det möjligt för mig att kunna ha mitt drömjobb i Danmark och samtidigt kunna få två timmar extra per dag för min fritid, om man jämför kollektiv transport.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Bilen medverkar till att arbetslösheten sjunker genom att fler kan jobba längre bort från sina hem. Det är bra både för medborgare och företag.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Då ska jag och min bil ut på en härlig Österlentur och njuta av kaffe och kaka på Olof Victors vid Löderup.

 

Bilen på Öresundsbron

Under 2014 passerade 6 918 277 fordon över Öresundsbron, av dem var 6 217 111 bilar och 194 495 varubilar

 

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om Bilen: Miljöpartiet

14 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Miljöpartiets Stina Bergström.

 

0401968752713_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Eftersom jag bor på landet är jag beroende av bilen.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Det beror förstås på var man bor och vem man är.

Vad gör Miljöpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi satsar på kollektivtrafik och cykel och på bilar som går på förnybara drivmedel och el.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur

Nej

 

Kategorier: BILENS DAG

Två veckor kvar till Bilens Dag!

14 oktober, 2015

driving-lessons-midland

 

Idag är det bara två veckor kvar till Bilens Dag – dagen då vi uppmärksammar vår främsta frihetsmaskin, bilen, lite extra.

Det är bilen som ger oss friheten att bo där vi vill, också dit järnvägen inte går och där det är långt mellan bussturerna. Och det är bilen som gör att vi kan kombinera skiftarbete och jourpass med familj och fritid – utan att behöva anpassa oss efter lokaltrafikens tidtabeller.

Särskilt utanför storstäderna är bilen en förutsättning för att vardagen ska fungera, varannan svensk (47 procent) tror att de skulle ha mycket svårt att bo kvar i sina hem om de inte hade tillgång till bil. Ännu fler, 88 procent, tror att de skulle få svårt att få vardagen att fungera utan bilen, oavsett bostadsort.

– Det är positivt att den frihet som bilen ger kommer allt fler till del, och att det kommer allt fler grupper till del, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF. Att styra över sin egen tid och få mer tid över till nöjen är någonting alla borde få glädje av – och för det är bilen en viktig pusselbit.

Bilägandet ökar över hela landet, och det är kvinnors bilägande som ökar mest. Andelen kvinnor som äger en bil har ökat med 86 procent sedan mitten på åttiotalet – motsvarande siffra för män är 21 procent. Men det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor som äger bil. 2,3 miljoner män i Sverige äger minst en bil, medan 1,3 miljoner kvinnor gör det samma. Det innebär att 35 procent av de privatägda bilarna i Sverige ägs av kvinnor.

– Sverige är ett land med långa avstånd, det gör bilen till en förutsättning för att hela landet ska kunna leva – och för att vi ska kunna bo och arbeta där vi vill. Det är bilen som gör att vi inte behöver välja mellan att ha naturen runt knuten eller ett arbete vi trivs med – vi kan få både och, säger Charlie Magnusson.

 

Bilens dag instiftades för fem år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltvätt eller biltur i höstsolen?

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

 

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

13 oktober, 2015

bilensdag_4

 

På Gotland rullar 593 bilar per 1000 invånare, flest i landet. Näst flest har Dalarnas län med 571 bilar per tusen invånare och trea kommer Norrbottens län med 560 bilar per tusen invånare. Snittet för riket som helhet är 471 bilar per tusen invånare.

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Kalle

12 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Kalle Bäck utredare på Kungliga Automobilklubben och bosatt i Göteborg, vad bilen betyder för honom.

 

Kalle Bäck

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är grunden för mycket av rörligheten i vårt glesbefolkade land. Det är helt klart en fördel att kunna använda bil i jobbet. För mig innebär bilen också möjligheter att besöka släkt och vänner samt att resa till olika musikevenemang runtom i landet. Bilen bidrar helt enkelt till att skapa mening i tillvaron.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Fordonsindustrin är av stor betydelse för hela västra Sverige och speciellt Göteborg där jag bor. Många är de som jobbat på Volvo under någon tid i livet, för min del under en sommar. Bilen innebär också möjligheter till arbetspendling och på så vis knyts hela Västra Götaland samman till en region.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Det blir en tur med något fordon i bilpoolen som jag är med i för att både göra ärenden och någon mindre utflykt.

 

Bilen i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns 743 694 personbilar registrerade. Det är 13 804 fler än förra året, och det innebär att det finns 456 personbilar per 1000 invånare i länet.

 

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om bilen: Folkpartiet

9 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag Folkpartiets trafikpolitiske talesperson Lars Tysklind.

0535526562910_Max

 

Vad betyder bilen för dig? 

I första hand ett transportmedel som är nödvändigt för att både arbete och fritid ska fungera.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Generellt handlar det om frihet, men där inte kollektivtrafik finns är bilen en absolut nödvändighet. Det sistnämnda gäller inte minst på landsbygden.

Vad gör Folkpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

FP bejakar människors mobilitet och står bakom ett transportslagsövergripande synsätt där varje transportslag ska utnyttjas optimalt där det är bäst lämpat. Därför stödjer vi viktiga infrastruktursatsningar. Främst gäller det då väg och järnväg.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Är på Island så det blir nog inget speciellt firande av Bilens dag den 28 okt. Ska däremot eventuellt delta i en debatt i ämnet i vecka därpå.

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om Bilen – Patrik

8 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

Idag berättar Patrik Isaksson, Egenföretagare i Hok, Småland, om vad bilen betyder för honom.

Patrik Isaksson 1

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen betyder både frihet och möjligheter. Den betyder att jag kan bo kvar där jag är född, utan att hamna utanför det samhället som skapas i Sverige idag. Att jag kan ta del av både det gamla och det nya.

Vad tror du bilen betyder för din region och din bransch?

Jag är egenföretagare och driver ett företag som sysslar med svarvning. Här är vi en del av Gnosjöandan – ett företag specialiserat på en variant tillverkning, andra företag kan annat. Vi sysslar med svarvning, andra med svetsning, ytterligare andra gör plåtarbeten. Det innebär förstås att vi måste kunna nå varandra, både med personbil och med transporter.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Jag ska åka en sväng i min Cadillac Fleetwood -72.

 

Patrik Isaksson 2

 

Bilen i Jönköpings län

I Jönköpings län finns 175 963 personbilar registrerade. Det är 4002 fler än förra året, och det innebär att det finns 512 personbilar per 1000 invånare i länet.

Kategorier: BILENS DAG

Vinn ditt körkort!

8 oktober, 2015

Vinnkorkort_KAK_facebookkampanj

 

Är du mellan 16 och 25 och tror att ett körkort skulle underlätta vardagen, jobbsökandet och fritiden? Eller tycker du bara att det verkar himla kul att köra bil? Tävla då i vinn dit körkort och ta chansen att kamma hem ett värdebevis på 15.000 kronor som kan lösas in på valfri STR-ansluten körskola. Tävlingen pågår fram till den 20 oktober och vinnaren presenteras förstås på Bilens Dag!

Tävlingen arrangeras av Kungliga Automobil Klubben i samarbete med Gilla Bilen och Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR. Gilla bilen är ett samarbetsprojekt mellan MRF och Bil Sweden.

Kategorier: BILENS DAG

Tre veckor kvar till Bilens Dag!

7 oktober, 2015

3 veckor

 

Om tre veckor, den 28 oktober, är det Bilens Dag – dagen då bilens betydelse för Sverige och svenskarna uppmärksammas extra mycket. Bilen behövs av många skäl; för att få ihop livspusslet och för att kunna bo och leva vart man vill. Dessutom ska vi inte underskatta att tack vare bilen så kan mobiliteten öka en förutsättning för ekonomisk utveckling, demokrati och högre livskvalitet.

Bilen är högt uppskattad och behövd i vårt land. 85 procent av hushållen i Sverige har tillgång till minst en bil. I mindre orter och på glesbygden är siffran 89 procent. Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med tre bilar eller flera. Bilen är helt enkelt vår populäraste hushållsmaskin!

– En majoritet av svenskarna är beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop. 60 procent är helt eller delvis beroende av bilen i vardagen, berättar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Störst är beroendet hos företagare och lantbrukare, där 81 procent säger sig vara beroende av bilen.

Var man bor påverkar förstås också livspusslet, liksom hur många man är.

– Desto större familj, desto viktigare blir bilen. Av hushåll bestående av fyra personer eller fler uppger 72 procent att de är beroende av bilen. Ju fler som ska hämtas och lämnas på jobb och skola och ju fler fritidsaktiviteter som ska hinna med desto större blir förstås behovet av att kunna ta sig runt snabbt, smidigt och när man själv önskar – och det gör man bäst med bil, säger Charlie Magnusson.

Större hushåll och de boende i småhus eller utanför storstadsområdena kör också oftare än andra, 58 procent kör dagligen mot 51 procent av svenskarna som helhet. Och 76 procent av alla som bor i Sverige kör bil minst en gång i veckan.

– Ska vardagen gå ihop och svenskarna kunna fortsätta leva i hela Sverige är bilen helt enkelt en nödvändighet – och kommer så fortsätta vara. Därför är det självklart att bilen även får en egen dag då den firas lite extra, avslutar Charlie Magnusson.
Bilens dag instiftades för fem år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltvätt eller biltur i höstsolen?

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 0730-27 64 00 eller läs mer på bilensdag.se

 

 

Kategorier: BILENS DAG

Tio saker alla bilägare bör komma ihåg

6 oktober, 2015

Audi A4 left_LED_turn

Det blir vinter i år också, det är (förmodligen) inte en pansarbil du ha köpt och den där lilla spaken bredvid ratten sitter där av en anledning.

Allt om Bilars redaktion har listat tio saker svenskar vägrar inse om bilen – eller kanske snarare vet mycket väl men ändå ”glömmer”. Saker som både vi själva och bilen skulle må mycket bättre om vi kom ihåg lite oftare. Läs hela listan här.

Kategorier: BILENS DAG

Politiker om bilen: Vänsterpartiet

5 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag Vänsterpartiets trafikpolitiske talesperson Emma Wallrup.

emma_wallrup

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen kan vara ett komplement till andra transportmedel som ibland är nödvändigt.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Det beror väldigt mycket på vart man bor. Bor man på landet så är bilen ofta helt nödvändig. Men bor man i staden så kanske man klarar sig lättare utan bil. Det hänger också väldigt mycket på hur vi planerar städerna och hur tillgänglig kollektivtrafiken är.

Vad gör Vänsterpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi driver frågan om ökade satsningar på hållbar infrastruktur. Det är också viktigt att se till att det finns medel till både vägunderhåll och järnvägsunderhåll. I senaste budgeten har det kommit medel till både väg och järnvägsunderhåll vilket var mycket behövligt.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Jag kommer inte fira bilens dag. Men jag hoppas att diskussionen om bilens utveckling mot ett hållbart transportmedel kommer diskuteras mycket under den närmaste framtiden.

 

0115834246514_Max

 

Kategorier: BILENS DAG

Röster om bilen

2 oktober, 2015

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet som använder bilen i yrket eller privat, om vad de tycker om bilen och bilens betydelse.

 

Först ut är Ulla Stenlund, frisör från Limhamn i Skåne.

 

ulla1

 

Vad betyder bilen för dig?

Egentligen skulle jag vilja säga att den inte betyder nåt, men jag har en dressyrhäst och är i stort behov av att komma iväg till träningar och tävlingar. Estet som jag är så har bilens utseende också stor betydelse.

Vad tror du bilen betyder för din region?

Tror att bilen betyder mycket för regionen då många pendlar tull sitt arbete och närheten att bila ner till Europa.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Jag får väl ge min fina röda Berta en omsorgsfull tvätt så hon känner sig extra fin på sin dag.

 

Bilen i Skåne

I Skåne finns 604 755 personbilar registrerade. Det är 9818 fler än förra året, och det innebär att det finns 470 personbilar per 1000 invånare i länet.

 

Kategorier: BILENS DAG

Visste du att..?

1 oktober, 2015

bilensdag_1

Sedan mitten på åttiotalet har andelen kvinnor som äger bil ökat med 86 procent – jämförbar siffra för män är 21 procent. Dock är det fortfarande bara cirka 35 procent totalt av de privatägda bilarna som ägs av kvinnor.

Kategorier: BILENS DAG

Page 2 of 2«12