Politiker om Bilen – Sverigedemokraterna

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Per Klarberg, ansvarig för trafik- och infrastrukturpolitik i Sverigedemokraterna.

 

0656591334119_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen för mig innebär frihet – att när som helst kunna ta mig och min familj dit vi vill, utan att behöva planera och anpassa oss efter tidtabeller och störningar i kollektivtrafiken.
Jag tog körkort så fort jag kunde när jag fyllt 18, och införskaffade samma år min första MC. Året efter köpte jag min första bil; en VW 1303. Sedan dess har bilen varit en lika naturlig del i mitt liv som att ha tak över huvudet, och trots att många bilar har passerat min ägo sedan dess har den röda bubblan en speciell plats i mitt hjärta som en symbol för inträdet i vuxenvärlden och självständighet.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

För många människor innebär bilen en möjlighet att bo och leva som de gör. En tredjedel av Sveriges befolkning bor i dagsläget i landsbygd. För dessa är inte kollektivtrafik ett rimligt alternativ, så ytterst är bilen en ödesfråga för en levande landsbygd. Men även i mer tätbebyggda områden spelar bilen stor roll. Många familjer har redan svårt att få livspusselet att gå ihop, och då är bilen en vital del för att snabbt och enkelt kunna sköta vardagsbestyren.

Vad gör Sverigedemokraterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

SD motsätter sig höjda drivmedelsskatter. Regeringens förslag i höstbudgeten skulle, på bara några år, innebära världens högsta drivmedelsskatter. Detta skulle få ödesdigra konsekvenser för de miljoner svenskar som i dagsläget är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, skjutsa barnen till skolan och sätta mat på bordet.
Vi motsätter oss även de olika åtgärder som införts som lett till den stora mackdöd vi ser runt om i landet, däribland pumplagen.
SD jobbar också aktivt för att återskapa det motorintresse som länge funnits i Sverige. Vi ser motorindustrin som en viktig del i vårt kulturarv, och vi jobbar för att främja allt från A-traktorer till rallyverksamhet. Motorvärldens vikt i partiet syns tydligt i att vi har ett underförbund som heter SD Motor, som är till för de medlemmarna med motorintresse.
Till syvende och sist handlar det dock om allas vår välfärd, där jobbskapande och industri är av yttersta vikt. I detta är vi övertygade om att bilen är en vital del.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Den 28 oktober kommer jag att vara i Stockholm och lyssna till Infrastrukturkommissionens slutrapport, men jag kanske firar dagen i efterhand genom att ge min bil en välförtjänt hösttvätt när jag kommer hem.