Politiker om bilen: Vänsterpartiet

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag Vänsterpartiets trafikpolitiske talesperson Emma Wallrup.

emma_wallrup

 

Vad betyder bilen för dig?

Bilen kan vara ett komplement till andra transportmedel som ibland är nödvändigt.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Det beror väldigt mycket på vart man bor. Bor man på landet så är bilen ofta helt nödvändig. Men bor man i staden så kanske man klarar sig lättare utan bil. Det hänger också väldigt mycket på hur vi planerar städerna och hur tillgänglig kollektivtrafiken är.

Vad gör Vänsterpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi driver frågan om ökade satsningar på hållbar infrastruktur. Det är också viktigt att se till att det finns medel till både vägunderhåll och järnvägsunderhåll. I senaste budgeten har det kommit medel till både väg och järnvägsunderhåll vilket var mycket behövligt.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Jag kommer inte fira bilens dag. Men jag hoppas att diskussionen om bilens utveckling mot ett hållbart transportmedel kommer diskuteras mycket under den närmaste framtiden.

 

0115834246514_Max