Politiker om bilen: Moderaterna

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Först ut är Moderaternas trafikpolitiske talesperson Jessica Rosencrantz.

Jessica-Rosencrantz-21

Vad betyder bilen för dig?

Jag använder alla trafikslag i min vardag och i många fall är bilen ovärderlig som ett flexibelt och pålitligt alternativ. Med den snabba utveckling vi ser kring nya bränslen, autonoma fordon och samåkning är det också ett väldigt modernt trafikslag.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Bilen har länge varit en frihetssymbol och är ännu i dag det enda reella transportalternativet för många människor runtom i vårt land, inte minst på landsbygden.

Vad gör Moderaterna för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi ser att i ett stort och avlångt land som Sverige behövs alla trafikslag. Vi satsar på att utveckla både väg, järnväg, flyg, sjöfart och cykel. Bilen har en självklar roll att fylla och därför satsar vi på underhåll, säkra vägar och också nya förbindelser som exempelvis Förbifart Stockholm.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Jag har länge tänkt gå med i en bilpool så det kanske jag skulle passa på att göra för att fira bilens roll och utveckling i det moderna samhället.