Politiker om bilen: Folkpartiet

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag Folkpartiets trafikpolitiske talesperson Lars Tysklind.

0535526562910_Max

 

Vad betyder bilen för dig? 

I första hand ett transportmedel som är nödvändigt för att både arbete och fritid ska fungera.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Generellt handlar det om frihet, men där inte kollektivtrafik finns är bilen en absolut nödvändighet. Det sistnämnda gäller inte minst på landsbygden.

Vad gör Folkpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

FP bejakar människors mobilitet och står bakom ett transportslagsövergripande synsätt där varje transportslag ska utnyttjas optimalt där det är bäst lämpat. Därför stödjer vi viktiga infrastruktursatsningar. Främst gäller det då väg och järnväg.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur?

Är på Island så det blir nog inget speciellt firande av Bilens dag den 28 okt. Ska däremot eventuellt delta i en debatt i ämnet i vecka därpå.