Politiker om Bilen: Miljöpartiet

Inför Bilens Dag har vi frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna om bilens betydelse, vad de gör för svenskarnas mobilitet och hur de tänker fira bilens dag. Intervjuerna kommer vi publicera här fram till den 28 oktober. Idag svarar Miljöpartiets Stina Bergström.

 

0401968752713_Max

 

Vad betyder bilen för dig?

Eftersom jag bor på landet är jag beroende av bilen.

Vad tror du bilen betyder för svenska folket?

Det beror förstås på var man bor och vem man är.

Vad gör Miljöpartiet för att säkerställa alla svenskars mobilitet?

Vi satsar på kollektivtrafik och cykel och på bilar som går på förnybara drivmedel och el.

Ska du fira Bilens Dag den 28 oktober, och i så fall hur

Nej