”Resurserna ska gå till underhåll av väg och järnväg”

”Hela 53 procent av svenskarna uppger att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil. När transporterna blir tyngre måste också vägarna hålla för det. Arbetet med att rusta vägnätet för tunga lastbilar, det som kallas kallade BK4, behöver också snabbas på. Utbyggnaden av laddinfrastruktur och tillgång till ström är ytterligare något mycket angeläget.

Allt detta kräver resurser. Här gäller det att tänka rätt och vi hoppas nu att våra folkvalda styr in på rätt väg och gör kloka prioriteringar.

Våra resurser måste i första hand tillse att väg och järnväg underhålls och uppdateras för att vi inte ska förstöra redan gjorda investeringar. Alla transportsystem samverkar och behövs.”

Det skriver Tommy Letzén, VD för Motorbranschens Riksförbund, MRF, i Hallandsposten . Läs hela artikeln här.