Pressmeddelande: Imorgon är det Bilens Dag!

Imorgon, den 28 oktober, firas Bilens Dag i Sverige.

Bilen är en av våra mest älskade ägodelar. 64 procent av svenskarna anser sig vara helt eller ganska beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop. Särskilt stort behov har boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

Det är inte så konstigt. Bilen är ett måste för att kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil.

Varje dag tar också 1,7 miljoner människor bilen till sitt arbete i Sverige. Den gör att vi kan åka till och från arbetet när vi behöver och få med oss den utrustning vi behöver ut till kunder och patienter. Bilen gör det dessutom lättare och säkrare att ta sig till och från arbetet under jourtid och skiftarbete. Hela 53 procent av svenskarna uppger att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil.

– Bilen behövs, i hela landet. Det är bilen som tar oss till jobb och skola, till affären och fritidsaktiviteter. På många ställen finns inget alternativ. Ska hela Sverige kunna leva är bilen en förutsättning, säger Anders Östberg, som är ansvarig för opinion och kommunikation på MRF.

Och det är i sig inget problem. Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under förra året rekordminskade med 25 procent från året innan, och är den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Utvecklingen går framåt med stormsteg, och den utsläppsfria mobiliteten kommer vara en realitet inom en överskådlig framtid.

– Bilen blir allt miljövänligare, och mycket av det vi idag ser som ett problem med den individuella bilismen – miljöpåverkan, oväsen och olyckor – kan och kommer att lösas med hjälp av modern teknik. Men det gäller att inte sätta käppar i däcket för utvecklingen, säger Anders Östberg.

För bilen är fortsatt lika populär, och inget tyder på att det kommer ändras i första taget. 85 procent av svenskarna har tillgång till minst en bil i hushållet, och mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera. Bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

– Bilen är och förblir en av våra populäraste ägodelar. Det måste vi planera för, även i framtiden. Med ny teknik finns inte längre någon motsättning mellan fri mobilitet och hållbar mobilitet. Det tycker vi är en utmärkt anledning att fira den 28 oktober – Bilens Dag, avslutar Anders Östberg.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.