Louise Billinger får MRFs Stora Pris 2022!

Louise Billinger, vd för Värmlands Motor, får MRFs Stora Pris 2022 för sina enastående insatser för att ge sin verksamhet med tunga fordon en tydlig hållbar prägel. Hon visar också att hållbarhet är vägen till att vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla verksamheten då företaget fortsätter att ligga i topp i branschens lönsamhetsliga.

– Jag är oerhört hedrad och tacksam för detta pris, säger Louise Billinger. Vi har känt att det är dags att sluta bara prata hållbarhet och miljöarbete, och i stället göra något i praktiken.

MRFs Stora Pris delas ut till person eller organisation/företag som främjat utvecklingen av bilbranschen för en ökad mobilitet eller funktioner för bättre resursutnyttjande och hållbarhet.

Företaget har genomfört flera stora ombyggnationer för att göra verksamheten mer hållbar. Bland annat har de börjat installera solceller på anläggningens tak vilket kommer att göra att de producerar 50% av sin elförbrukning själva. Dessutom har de kraftigt fått ner vattenförbrukningen och har återbrukat mycket under ombyggnationen. De saker som inte gick att använda igen har de sålt på auktion för att de ska komma till nytta någon annanstans. All belysning är ersatt av ledbelysning och överallt finns rörelsevakter som ser till att inget lyser i onödan. Men största satsningarna har koncentrerats på företagets största tillgång; Värmland Motors egen personal.

– Det vi har gjort de senaste åren är att möta framtiden och säkra ett hållbarare Värmlands Motor, fortsätter Louise Billinger. Vi har jobbat mycket på att vara hållbara både gällande miljö, personal och ekonomi. De tre hör ju tätt samman.

När det gäller hållbarhet för personalen har de jobbat mycket med arbetsmiljön såsom ventilation, belysning, värme och kyla, ljuddämpning och liknande. Det som Louise har märkt störst respons på och som varit mycket viktigt för personalen är deras omklädningsrum. Dels har de satsat resurser på en spaliknande känsla där det finns bastu, dusch och massagestol att tillgå. Dels så har män och kvinnor exakt likadana omklädningsrum med samma möjligheter till återhämtning.

Företaget har jobbat mycket för att öka jämställdheten och har nu en för branschen hög andel anställda kvinnor. Dessutom kan Louise konstatera att de har många kvinnliga sökande när de annonserar ut en fast tjänst eller praktikplats.

– Vi har jobbat med de elever som går fordon för att få dem att välja den tunga sidan och vi börjar nu se uppsidan av detta, säger Louise. Vi har även satsat på att bygga ett gym för personalen för att de ska kunna jobba förebyggande och undvika arbetsskador och därmed hålla bättre över tid.

Louise Billinger, vd på Värmlands Motor och vinnare av MRFs Stora Pris 2022, konstaterar att satsningen på hållbarhet är en nödvändighet av flera anledningar.

– För att företaget ska fortsatta vara en attraktiv arbetsgivare måste vi satsa på hållbarhet, avslutar hon. Det gäller även för att locka nya kunder, vi ska vara den givna leverantören av hållbara tjänster inom tunga fordon.

Juryn, bestående av Martin Sköld, docent och författare med stort intresse för bilbranschen, Ewa Björling, tidigare Handels- och Nordisk samordningsminister med stort bilintresse, Johan Grape, konceptkreatör, företagsledare och bilentusiast, Tommy Letzén, vd MRF och Anders Östberg, public affairs MRF, säger grattis till Louise, en mycket värdig vinnare av MRFs Stora Pris 2022!