Pressmeddelande: Fyra veckor till Bilens Dag!

Om fyra veckor, den 28 oktober, är det äntligen dags att fira Bilens Dag igen.

Bilen är en av våra mest älskade ägodelar. 64 procent av svenskarna anser sig vara helt eller ganska beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop. Särskilt stort behov har boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

Det är inte så konstigt. Bilen är ett måste för att kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil.

– Bilen behövs, i hela landet. Det är bilen som tar oss till jobb och skola, till affären och fritidsaktiviteter. På många ställen finns inget alternativ. Ska hela Sverige kunna leva är bilen en förutsättning, säger Anders Östberg, som är ansvarig för opinion och kommunikation på MRF.

Men även i stan behövs bilen, för fler ska kunna arbeta och för att butiker och restauranger ska blomstra.  63 procent av svenskarna skulle ha svårare eller mycket svårare att sköta sina inköp utan bil, och det är ingen större skillnad mellan boende i storstad och på landsbygd.

– Bilen gör staden tillgänglig för fler. De som inte bor i närområdet, och de som har svårt att ta sig fram på annat sätt. Bilen skapar också underlag för ett större utbud och mångfald bland butiker, restauranger och kultur – och gör staden till precis det man vill att en stad ska vara, säger Anders Östberg.

Och bilen är populär. 85 procent av svenskarna har tillgång till minst en bil i hushållet, och mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera. Bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

– Bilen är och förblir en av våra populäraste ägodelar. Det måste vi planera för, även i framtiden – både i staden och på landsbygden. Med ny teknik finns inte längre någon motsättning mellan fri mobilitet och hållbar mobilitet. Det tycker vi är en utmärkt anledning att fira den 28 oktober – Bilens Dag, avslutar Anders Östberg.

Bilens dag instiftades för tretton år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan, företagandet och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.