Pressmeddelande: En vecka till Bilens Dag!

Om en vecka, den 28 oktober, är det dags för Bilens Dag. En dag för att påminna om vad bilen betyder för svenskarna – och för Sverige.

Och bilen betyder mycket. 64 procent av svenskarna anser sig vara helt eller ganska beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop. Särskilt stort behov har boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer.

Det är inte så konstigt. Bilen är ett måste för att kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil.

Bilen behövs, i hela landet. Det är bilen som tar oss till jobb och skola, till affären och fritidsaktiviteter. På många ställen finns inget alternativ. Ska hela Sverige kunna leva är bilen en förutsättning, säger Tommy Letzén, VD för MRF.

Även i stan behövs bilen. 63 procent av svenskarna skulle ha svårare eller mycket svårare att sköta sina inköp utan bil, och det är ingen större skillnad mellan boende i storstad och på landsbygd.

79 procent tycker det är ganska eller mycket viktigt med parkeringsplatser vid bostaden, och 86 procent tycker det är ganska eller mycket viktigt med parkeringsplatser i anslutning till affärer och annan service.

Bilen gör staden tillgänglig för fler. De som inte bor i närområdet, och de som har svårt att ta sig fram på annat sätt. Bilen gör det möjligt att få med sig det man handlar, att sköta leveranser och att ta med sig verktyg till arbeten och uppdrag. Att snabbt ta sig mellan patienter och kunder, säger Tommy Letzén.

Och bilen är populär. 85 procent av svenskarna har tillgång till minst en bil i hushållet, och mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera. Bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

Bilen är och förblir en av våra populäraste hushållsmaskiner. Det måste vi planera för, även i framtiden – både i staden och på landsbygden. Med ny teknik finns inte längre någon motsättning mellan fri mobilitet och hållbar mobilitet. Det tycker vi är en utmärkt anledning att fira den 28 oktober – Bilens Dag, avslutar Tommy Letzén.

För mer information kontakta Tommy Letzén, VD för MRF, på tommy.letzen@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för tolv år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan, företagandet och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – men troligen också i många lastbilar som levererar något viktigt.