”I byggbranschen är bilen en nödvändighet – utan den skulle alla byggen stanna”

Inför Bilens Dag har vi talat med människor runt om i Sverige om vad bilen betyder för dem, och hur de ska fira sin vän i garaget den 28 oktober. Idag pratar vi med Johan Lindström, VD för Plåt & Ventföretagen.

Vad betyder bilen för dig?

Bilen som transportmedel betyder frihet i tid och rum. En möjliggörare och oftare en nödvändighet.

Hur påverkar bilen ditt arbete?

Bilen gör att vi kan  delta i aktiviteter och besöka platser där det inte det finns, eller kommer att finnas, någon kollektiv transport. Det gör även isolerade platser levande och skapar frihet och möjligheter i hela landet. Effektiv mobilitet skapar effektivitet och därmed tillväxt. I byggbranschen är bilen en nödvändighet – utan den skulle alla byggen stanna.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28e oktober?

Det blir lite extra omvårdnad om bilen, kanske en tvätt och städning.