64 procent är beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop

64 procent av svenskarna anser sig vara helt eller ganska beroende för att vardagen ska gå ihop. Särskilt stort är behovet av bilen i Norrland. De som bor utanför storstäderna på andra håll i Sverige och barnfamiljer är också mer beroende av bilen än andra.

Bilen får livet att gå ihop – därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober!