Pressmeddelande: Hipp hurra för Bilen idag!

Idag, den 28 oktober, firas Bilens Dag i Sverige. Det görs för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna – och hur populär bilen är.

En absolut majoritet, 85 procent av svenskarna, har tillgång till minst en bil i hushållet. Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera, och bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

– Bilen behövs för att livspusslet ska fungera – för att vi ska kunna bo där vi vill, ta oss till jobbet i grannstaden eller jobba skift, för att vi ska kunna skjutsa barnen till träningen. Utan bilen stannar Sverige – och det gäller såväl på landsbygden som i städerna, säger Anders Östberg, som är ansvarig för opinion och kommunikation på MRF.

Trots att bilarna blir fler så minskar utsläppen. Under perioden 2010-2018 minskade vägtrafikens växthusgasutsläpp med 21 procent, samtidigt som trafiken ökade med tio procent under samma period.

Under 2020 ökade antalet nyregistrerade elbilar med 73 procent. Idag utgörs cirka fem procent av bilarna på de svenska vägarna av laddbara fordon.

– Utvecklingen går framåt med stormsteg, och det finns inte längre någon motsättning mellan fossilfritt samhälle och bilismen, säger Anders Östberg.

Bilen tar varje dag 2,7 miljoner svenskar till arbetet och skolan, och det är bilen som gör att vi kan bo var vi vill. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil.

Bilen behövs för att det ska gå att leva och verka i hela Sverige – på landsbygden är bilen det ända alternativet, men även i städerna behövs bilen. Utan bilen skulle stadens utbud bara var tillgängligt för de närmast boende, och butiker och restauranger skulle får svårt att gå runt.

79 procent tycker det är ganska eller mycket viktigt med parkeringsplatser vid bostaden, och 86 procent tycker det är ganska eller mycket viktigt med parkeringsplatser i anslutning till affärer och annan service.

63 procent av svenskarna skulle ha svårare eller mycket svårare att sköta sina inköp utan bil, och det är ingen större skillnad mellan boende i storstad och på landsbygd.

Totalt är det hela 65 procent av svenskarna som menar att deras levnadsstandard skulle försämras om hushållet skulle sakna tillgång till bil.

– Bilen är en av våra populäraste hushållsmaskiner, och ett måste för att livet ska gå ihop – i hela Sverige. Därför tycker vi att bilen förtjänar sin egen dag, avslutar Anders Östberg.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för elva år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.