Hur ska du fira Bilens Dag, Per-Arne Håkansson?

Inför Bilens Dag har vi intervjuat människor runt om i landet om vad bilen betyder för dem, och hur de ska fira den 28 oktober. Idag har vi pratat med Per-Arne Håkansson från Åstorp, som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och aktiv i Riksdagens Bilnätverk.

Vad betyder bilen för dig?

Bilen betyder rörelsefrihet och smidighet. Såväl privat som i arbete och uppdrag. För min del hade jag haft betydligt svårare att utöva såväl tidigare arbeten och att som politisk företrädare delta på möten, besök och arrangemang. Den lyfter också fram vikten av var och ens trafikbeteende såsom hänsynstagande och ansvar i samhället.

Utöver detta har jag haft ett ganska stort intresse för bilar och bilmärken genom åren. Även för bilsport såsom racing och rally, dock inte som utövare förutom några enstaka provturer i sammanhangen.

Hur hade ditt liv sett ut utan bil?

Det hade varit betydligt svårare att smidigt ta sig till och från olika platser såväl jobbmässigt som privat. Samtidigt vill jag betona att jag gärna åker t ex tåg, buss, flyg. I synnerhet längre sträckor.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Det är mycket möjligt jag stannar till i en bilhall, bläddrar i broschyrer, resonerar med någon trevlig bilförsäljare om fordonsindustrins utveckling , forskning och utveckling kring fossilfritt bränsle, det senaste inom ”grön teknik”-utveckling etc.