Pressmeddelande: Fyra veckor till Bilens Dag!

 

Om fyra veckor, den 28 oktober, är det äntligen dags att fira Bilens Dag.

Bilen är en våra viktigaste hushållsmaskiner, och ett måste för att Sverige ska fungera.

Det är bilen som varje dag tar 2,7 miljoner svenskar till arbetet och skolan, och det är bilen som gör att vi kan bo även på landsbygden. Hälften av svenskarna, 49 procent, skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil. Och 65 procent menar att deras levnadsstandard skulle försämras om hushållet skulle sakna tillgång till bil, oavsett bostadsort.

– Bilen tar oss till jobbet, till skolan, till träningen och hem. För många är bilen en förutsättning för att livet ska gå ihop, säger Anders Östberg, som är ansvarig för opinion och kommunikation på MRF.

Det är också bilen som har möjliggjort de resor som ändå har behövts göras under pandemin. Som har tagit vårdpersonal och alla andra som hållit samhället i gång till arbetet på ett säkert sätt, även på udda tider och när det varit glest mellan lokaltrafikens turer.

– Om något har pandemin understrukit behovet av en individuell mobilitet, möjligheten att kunna ta oss dit vi behöver vara, när vi kan åka, på ett säkert sätt, konstaterar Anders Östberg.

En stor majoritet av svenskarna, 64 procent, anser sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer. Men även i stan behövs bilen, för fler ska kunna arbeta och för att butiker och restauranger ska blomstra.

– Ska hela Sverige leva så är bilen en förutsättning, och kommer så fortsätta vara. Därför tycker vi att bilen, och den fria mobiliteten, är värd att fira lite extra den 28 oktober, säger Anders Östberg.

För mer information kontakta Anders Östberg, ansvarig för opinion och kommunikation på MRF, på anders.ostberg@mrf.se eller läs mer på bilensdag.se.

Om Bilens dag

Bilens dag instiftades för elva år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.