Pressmeddelande: Två veckor till Bilens Dag!

Om två veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

Bilen är ett av våra viktigaste transportmedel. 87 procent av alla personresor går på väg i Sverige, och 47 procent av transporterna. Samtidigt är det bara 35 procent av infrastrukturpengarna som satsas på vägunderhåll.

När bilåkandet och bilägandet ökar behöver infrastrukturen hänga med. Politiker på såväl lokal, regional som nationell nivå måste planera för bilen även i framtiden. Det innebär att planera för fordonstrafik, att tillse tillräckliga parkeringsmöjligheter i anknytning till så väl bostäder som service och handel, och att uppgradera och underhålla existerande infrastruktur.

Moderna bilar blir allt säkrare, men om vägarna inte underhålls kvarstår en riskfaktor. Inte minst i många landsbygdskommuner är vägunderhållet kraftigt eftersatt, med ökad olycks- och skaderisk som följd. Allra mest eftersatta är vägarna i Norrbotten och Västerbotten.

Det påverkar alla de som behöver vägtrafiken för att ta sig till jobb, skola och samhällsservice, och blir en symbol för den eftersatta landsbygdspolitiken.

– Bilen behövs i hela Sverige, men idag skiljer sig förutsättningarna åt beroende på var man bor. Det är inte rimligt att man i vissa delar av landet inte kan räkna med trygga, välunderhållna vägar, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Moderna bilar är tystare, miljövänligare och säkrare än sina föregångare – och utvecklingen fortsätter framåt med rekordfart. Men dåligt utformade och dåligt underhållna vägar ökar risken för olyckor, och allt går inte att kompensera för på teknisk väg.

– Ett modernt land med långa avstånd måste naturligtvis ha ett vägnät som är säkert för alla, oavsett var i landet man bor. Bilen är ofta det bekvämaste alternativet för att ta sig dit man behöver, när man behöver – inte minst i dessa tider. Inte sällan är det också det enda alternativet, om man bor utanför storstadsområdena eller arbetar obekväma tider. Sverige behöver bilen – och säkra vägar. Därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober, avslutar Charlie Magnusson.

Bilens dag instiftades för tio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.