Pressmeddelande: En vecka till Bilens Dag!

Om en vecka, den 28 oktober, firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

Varje dag tar 1,7 miljoner människor bilen till jobbet i Sverige. Den gör att vi kan pendla till arbetet, och ta och ta oss till jobbet även när vi jobbar udda tider – eller inte vill bidra till ökad smittspridning. Redan innan pandemin uppgav hela 53 procent av svenskarna att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil.

– Bilen är en av våra populäraste hushållsmaskiner, och har en självklar plats i de svenska hemmen både till vardags och semester. Bilen är pålitlig, lättillgänglig och bekväm, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

85 procent av hushållen i Sverige har tillgång till minst en bil. I mindre orter och på glesbygden är siffran 91 procent.

Mer än var tredje svensk lever i ett hushåll med två bilar eller flera, och bland boende i småhus har hela 57 procent minst två bilar.

Också i staden behövs bilen, och där är det ofta platsbrist som hindrar det mobila livet. Brist på parkeringsytor driver upp priserna för de redan hårt drabbade bilägarna. Klåfingriga politiker vill försvåra läget ytterligare genom att ta bort körfiler, stänga av gator och skapa bilfria zoner. För att göra staden tillgängligare, brukar det heta, men samtidigt exkluderas alla de som inte bor i det direkta närområdet – eller som inte har full rörlighet.

Men trots att vi är så beroende av bilen och att det på många ställen och tider inte finns några alternativ är bilen kraftigt överbeskattad.

Vägledande för beskattning av resor och transporter är att varje transportslag ska bära sina egna kostnader. Trots det betalar Sveriges bilister mer än dubbelt så mycket i skatt som deras bilar genererar i kostnader. Det har VTI, statens väg och trafikforskningsinstitut räknat ut på regeringens uppdrag.

– Att transportslagen ska bära sina egna kostnader är en rimlig princip, och det är anmärkningsvärt att bilister betalar så mycket mer än de borde. Bilen är för de flesta nödvändig för att få vardagen att gå ihop, och de höga skatterna drabbar främst de som inte har några alternativ – barnfamiljer, de som jobbar udda tider och bor utanför storstäderna, säger Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.

Bilens dag instiftades för tio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.