Maria Bratt Börjesson, VTI, om Bilens betydelse

Hur ser bilens framtid ut, och hur har Covid19-pandemin påverkat vårt bilkörande? Inför Bilens Dag har vi talat med Maria Bratt Börjesson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. 

Sedan år 2000 har svenskarnas totala bilåkande ökat med en miljard mil, enligt siffror från Trafikanalys. Hur kommer det sig enligt din uppfattning?

Det beror delvis på att befolkningen ökar. Det beror också på vi har råd med fler bilar. Men dagens specialiserade och kunskapsbaserade samhälle och arbetsmarknad kräver också att vi reser allt längre. För de flesta resor som görs i Sverige tycker många bilen ger den bästa servicen och kortast restid – vi bor rätt så glest även runt våra storstäder.

Hur ser du på bilens roll i pandemitider? Kommer förändrade resmönster att bestå över tid? Kommer det totala resandet att öka eller att minska i framtiden?

Enligt Trafikverkets mätningar visar att biltrafiken inte har minskat jämfört med förra hösten. Men kollektivtrafiken har minskat kraftigt. Jag tror att det är för tidigt att säga något om de bestående effekterna. I storstäderna kommer kollektivtrafiken att vara fortsatt jätteviktig. Men om pandemin leder till ett ökat hemarbete kan det leda till att vi bor glesare. Det kan öka bilresandet, speciellt om elbilen gör det billigare och renare att åka bil.

Att bilen är viktig för människors mobilitet på landsbygden är nog de flesta överens om, men vilken roll fyller bilen i våra storstadsregioner?

Centralt i Stockholms innerstad är det få som har nytta av bil, och där ställer bilar ofta till problem. I rusningstid är det ofta tidskrävande att pendla med bil. Men resandet till jobbet är mindre än en tredjedel av vårt resande. För andra resor tycker det flesta att bilen ger den bästa servicen: även våra storstadsregioner är ganska glest befolkade med internationella mått mätt.

Vilken roll spelar vägtrafiken i fråga om att minska utsläppen? Vilken är den viktigaste åtgärden för att vägtrafiken ska bli ännu mer miljöanpassad?

Vägtrafiken står för en relativt stor andel av utsläppen i Sverige, delvis för att vi till exempel har en fossilfri elproduktion. Det viktigast som staten kan göra för att minska bilens klimatpåverkan är att genast bygga ut effektkapacitet i våra elnät längs hela det svenska elnätet. Det tar många år och om det inte enkelt går att ladda bilen på långresor även under storhelger så kommer elbilen att förbli en andrabil bara.

Bilen är ju ofta föremål för politisk debatt; kommer frågor om bilism och transporter kunna påverka valet 2022? På vilket sätt i så fall? Vilka blir de stora frågorna som kommer att diskuteras?

Oj, jag vet faktiskt inte. Vi borde prata mycket mer om förutsättningen för att ladda elbilen i hela landet, och hur det ska säkerställas.

Hur tänker du fira bilens dag 28 oktober?

Jag ska till Torsby på läger med min dotter. Åka längdskidor i tunneln. Vi får nog sätta takbox på bilen.