Visste du att..?

Sveriges bilister betalar mer än dubbelt så mycket i skatt som deras bilar genererar i kostnader?

Detta trots att den vägledande principen för beskattning av resor och transporter enligt riksdagen själva är att varje transportslag ska bära sina egna kostnader.