Pressmeddelande: Två veckor till Bilens Dag!

Om två veckor, den 28 oktober, firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

Bilen är ett av våra viktigaste transportmedel. 87 procent av alla personresor och 47 procent av transporter i Sverige går på väg. Samtidigt är det bara 35 procent av infrastrukturpengarna som satsas på vägunderhåll.

I Trafikverkets nationella plan, där verkets satsningar för 2018 till 2029 läggs fast, konstateras att vägarna utanför storstadsområdena visar på en negativ trend, och att många vägar som är viktiga för landsbygden spås försämras ytterligare de kommande åren. Allra mest eftersatta är vägarna i Norrbotten och Västerbotten.

– Bilen behövs i hela Sverige, men idag skiljer sig förutsättningarna åt beroende på var man bor. Det är orimligt att man i vissa delar av landet inte kan räkna med trygga, välunderhållna vägar, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Istället för att hålla efter vägarna vill Trafikverket på flera ställen runt om i landet nu sänka hastigheterna, trots kraftiga protester från berörda kommuner och Länsstyrelser.

– Man kan inte lägga ansvaret på bristande underhåll på bilisterna på det sättet. Man ska inte behöva leva med längre pendlingstider och ökad osäkerhet för att underhållet brister, säger Charlie Magnusson.

Moderna bilar är tystare, miljövänligare och säkrare än sina föregångare – och utvecklingen fortsätter framåt med rekordfart. Men dåligt utformade och dåligt underhållna vägar ökar risken för olyckor, och allt går inte att kompensera för på teknisk väg.

– Ett modernt land med långa avstånd måste naturligtvis ha ett vägnät som är säkert för alla, oavsett var i landet man bor. Bilen är ofta det bekvämaste alternativet för att ta sig dit man behöver, när man behöver. Inte sällan är det också det enda alternativet, om man bor utanför storstadsområdena eller arbetar obekväma tider. Sverige behöver bilen – och säkra vägar. Därför firar vi Bilens Dag den 28 oktober, avslutar Charlie Magnusson.

För mer information kontakta Charlie Magnusson på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se

 

Om Bilens dag

Bilens dag instiftades för nio år sedan för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.