Pressmeddelande: En vecka till Bilens Dag!

Om en vecka, den 28 oktober, firas Bilens Dag – en dag för att uppmärksamma vad bilen betyder för Sverige och svenskarna.

Varje dag tar 1,7 miljoner människor bilen till jobbet i Sverige. Den gör att vi kan pendla till arbetet, och ta oss till jobbet även när vi jobbar udda tider. Hela 53 procent av svenskarna uppger att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil.

Men det är också bilen som gör att fler har ett jobb att gå till. Fordonstillverkarna och deras leverantörer sysselsätter 135 000 personer här i Sverige, och bilhandlarna och verkstäderna ytterligare 40 000. Det är jobb som är spridda över hela landet, och ofta utanför storstadsregionerna.

– Fordonsindustrin är en framtidsbransch. De närmsta åren behövs 6 000 nya tekniker, och till det kommer ingenjörer, säljare, administratörer och alla andra som får industrin att gå runt, konstaterar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Fordonsindustrin är Sveriges största exportnäring, och stod för 15 procent av den totala varuexporten under förra året.

– Det innebär att fordonsbranschen står för ett rejält tillskott till Sveriges ekonomi och vår gemensamma välfärd, säger Charlie Magnusson.

Trots att vi är så beroende av bilen och att det på många ställen och tider inte finns några alternativ är bilen kraftigt överbeskattad.

Vägledande för beskattning av resor och transporter är att varje transportslag ska bära sina egna kostnader. Trots det betalar Sveriges bilister mer än dubbelt så mycket i skatt som deras bilar genererar i kostnader. Det har VTI, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, räknat ut på regeringens uppdrag.

– Att transportslagen ska bära sina egna kostnader är en rimlig princip, och det är anmärkningsvärt att bilister betalar så mycket mer än de borde. Bilen är för de flesta nödvändig för att få vardagen att gå ihop, och de höga skatterna drabbar främst de som inte har några alternativ – barnfamiljer, de som jobbar udda tider och bor utanför storstäderna, säger Charlie Magnusson.

Bilens dag instiftades för nio år sedan av bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF för att uppmärksamma bilens betydelse för människan och samhället. Dagen uppmärksammas hos bilhandlare och motorentusiaster runt om i landet, och i svenska hem och garage – kanske med en biltur i höstsolen.

För mer information kontakta Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, på 08-701 63 16 eller läs mer på bilensdag.se.