Politiker om Bilens Dag: Emma Berginger

Inför Bilens Dag har vi intervjuat representanter för Riksdagspartierna om vad de tycker om bilen, mobilitet och hur de ska fira Bilens Dag. Idag Emma Berginger, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Vad betyder bilen för dig?

Bilen är ett viktigt fortskaffningsmedel, inte minst för alla som bor på landsbygden och för dem som har svårt att röra sig. Jag är själv uppvuxen på landet utan tillgång till kollektivtrafik och cykelbanor – där behövs bilen. Men bilen har också lett till problem; såväl miljörelaterade problem med koldioxidutsläpp och partiklar som problem med att alltför många dödas och skadas i trafiken.

Bilen har under alltför lång tid styrt hur vi planerat våra städer – nu är det dags att sätta människan och hållbar mobilitet i centrum för stadsplaneringen. Barn i städer har rätt att få andas ren luft. För den som är beroende av bilen ser vi nu en intressant utveckling med både ökad elektrifiering och ökad användning av biobränsle. Självklart vill ju även den som är beroende av bilen vara med och bidra till ett hållbart klimat.

Vad ser du för hot mot den enskildes fria mobiliteten idag?

Det är ett problem när kollektivtrafik på landsbygden dras in och när cykelmöjligheter försvinner då två plus ett vägar byggs ut utan att cykelvägar tillkommer. Även på landet ska man ha tillgång till hållbar mobilitet. Mobilitet är viktigt, men den får inte ske på bekostnad av miljön, klimatet och trafiksäkerheten! Det finns många möjligheter i att jobba med en mer effektiv och hållbar mobilitet – det innebär inte att livet behöver bli sämre för att man till exempel cykelpendlar när det är vackert väder eller jobbar hemifrån någon gång ibland när man kan.

Hur vill ditt parti säkerställa att hela landet får leva?

Miljöpartiet vill investera för att minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för människor att arbeta, leva och bo var de vill genom att satsa på goda kommunikationer, tåg, kollektivtrafik och bredband i hela landet. Exempelvis vill vi investera i nya stambanor för höghastighetståg, vilket faktiskt kommer göra det möjligt för fler att bosätta sig var de vill, även på landet, och samtidigt jobba eller bedriva företag inom ett större område.

Vi vill också utveckla landsbygdernas roll som motor för Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle, med fokus på mat, energi, levande natur och resurshushållning.

Hur ska du fira Bilens Dag den 28 oktober?

Bra fråga. Kanske genom att posta ett inlägg om biogas- och elbilar på sociala medier. Ser i kalendern att jag dessutom förmodligen kommer att åka bil den dagen så får väl ge bilen en klapp och ett grattis.