Och vinnare av MRFs stora pris 2019 är…

Professor Maria Börjesson, VTI och professor Jonas Eliasson!

Maria Börjesson för att hon går emot den gängse strömmen i akademin och vågar lyfta fram bilens roll i samhället och för att hon så pedagogiskt förklarar varför bilen och mobiliteten är viktig, och Jonas Eliasson för att han på flera olika ledande positioner har varit tydlig och drivande med att framföra fakta om samhällsekonomiska effekter av olika beslut inom trafiksektorn. Detta trots detta gått emot den rådande – och tyvärr trafikfientliga – ordningen.

Stort grattis till de båda vinnarna!

Läs pressmeddelandet här.